Anna Rantala Bonnier, Sissela Nordling Blancofoto: John Guthed

debatt Idag hedrar vi minnet av Fadime Şahindal och alla  som förlorat sina liv eller tvingats fly från sina familjer för att de stått upp för rätten till ett liv i frihet. Men den grönblå politiken i vår huvudstad styr åt fel håll, skriver två företrädare för Feministiskt initiativ i Stockholm. 

I år och denna måndag är det 17 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Han sköt henne för att han ansåg att hon vanärat familjens heder och att enda sättet att upprätta den var att döda sin egen dotter.

Trots att Fadime varken var Sveriges första och tyvärr långt ifrån sista offer för hedersrelaterat våld så har hennes mod och fruktansvärda öde gjort henne till en symbol för kampen mot hedersvåld. En kamp som ännu är långt ifrån vunnen.

Fortfarande lever var tionde niondeklassare i Stockholm under hedersnormer. Det stod klart efter en kartläggning som gjorts i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det är oacceptabelt att så många unga får sina liv kringskurna och friheter hotade. Samtidigt visar rapporten att majoriteten inte vill söka hjälp för att de inte tror att de ska få rätt hjälp eller inte bli tagna på allvar. Det är ett stort misslyckande för samhället.

Feministiskt Initiativ i Stockholm har kämpat i fyra år som en del av den styrande majoriteten i staden för att alla flickor och kvinnor ska kunna leva sina liv i frihet.

Vi satte arbetet mot våld i centrum av politiken. Vi tredubblade stödet till kvinnojourerna, stärkte det förebyggande arbetet, höjde kunskapen inom socialtjänst och skolpersonal, satsade på tjejgrupper i ytterstaden, på stärkt jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna och vi införde ett särskilt stöd till kvinnors egen organisering i ytterstaden som bland annat använts för att motverka våld och sexuella övergrepp.

Stockholm prioriterar nu skattesänkningar framför stöd till tjejer- och kvinnors egen organisering för att motverka sexuellt våld.

Vi såg också till att fler hemmasittande mammor skrevs in på stadens jobbtorg. Ekonomisk jämställdhet är en förutsättning för kvinnors egenmakt, utan en egen ekonomi blir beroendet till familjen än större.

Tyvärr kommer nu stora delar av det påbörjade arbetet att försvinna på grund av att Stockholm stads har ett nytt grönblått styre.

Skattesänkningar har prioriterats framför stöd till tjejer- och kvinnors egen organisering för att motverka sexuellt våld. Uppsökande arbete för nyanlända kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden skärs ner. Den nya majoriteten gör gigantiska neddragningar inom området barn, kultur och fritid och tar bort satsningen där unga tjejer träffas för att stärka sina rättigheter.

Feministiskt initiativ i Stockholm har även lagt fram förslag på att alla skolor ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och att staden ska införa en särskild certifiering för socialtjänsten för att öka kunskapen om hedersförtryckets särskilda mekanismer.

Men dessa förslag röstades ner av Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Det är beklagligt att arbete för att stärka tjejer och kvinnor läggs ner samtidigt som var tionde niondeklassare lever under hedersnormer.

Vi menar att det är just i skolan och på fritiden som tjejerna måste fångas upp och få hjälp. Då måste skolans personal, fritidspersonal och socialtjänsten ha rätt kunskap så att ingen ska behöva vara orolig för att inte bli trodd eller få den hjälp som behövs. Vi vet att rätt bemötande och rätt kunskap om det hedersrelaterade våldets särskilda mekanismer kan rädda liv samt att avsaknad av kunskap kan få förödande konsekvenser.

Idag hedrar vi minnet av Fadime Şahindal och alla de som förlorat sina liv eller tvingats fly från sina familjer för att de stått upp för rätten till ett liv i frihet.

Fi i Stockholm kommer aldrig sluta lyfta frågan om våld och förtryck högt på den politiska dagordningen. Vi fortsätter kampen för ett öppet Stockholm fritt från våld och förtryck.

Sissela Nordling Blanco, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm

Anna Rantala Bonnier, vice gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm