Foto: Blekinge Museum Illustration: LeHån

Fredagsversen Vår versmakare Mats Nörklit har drömt. Det står var och en fritt att tolka innehållet.

 

Den obehörige

 Jag drömde att jag strövade
i skogens rikedom,
en väg bland träden lövade.
Då kom jag till en bom.

Där stod det strängt predikat:
”Här slutar allmän väg!”
på anslag, stadigt spikat.
Jag hejdade mitt steg.

Så vred jag runt och vände.
Man vill ju göra rätt.
Det var som om jag kände
mig allmän på nåt sätt.

Varthän jag gick i drömmen
så ljöd förbudets röst.
Det var ju blott en dröm, men
det var ju knappt nån tröst.

En skola och ett lasarett
en simhall och ett spa
gav samma bud som vägen gett:
” Ej obehöriga”

Vid fritids och vid äldrehus
stod överallt ”Privat”
och jag blev liten som en mus
och inte så kavat.

För vem tar plats och tränger på
och vem vill vara störig
och vem är särskild stöddig, då
man blivit obehörig.

Jag vaknade. En dröm! Hurra!
Nåt sånt kan aldrig ske. Så bra!

 

Mats Nörklit