Bild: Pixabay, Illustration: LeHån

fredagsversen Blåljuspersonal rapporterar ofta kritiskt om nyfikna folksamlingar som försvårar arbetet med att ta hand om trafikoffer och andra olycksdrabbade. Men kritiken får svar på tal från vår versmakare Mats Nörklit.

 

Olycksgamarna

Vi tittar på,
vi tittar på,
att bara titta på, vad då,
det är väl ingen fara?

Nån krockar här,
nån drunknar där,
att titta lite på, så här
och filma lite, bara,

att filma hit
och filma dit
betyder inte minsta skit,
dom är ju redan döda,

om inte, är
nån annan där
som kan nåt och som får besvär
att hindra dem förblöda,

Sen sprids till slut
på en minut
vårt filmande på nätet ut,
vi blir som publicister.

Vi skildrar det
vår kamera vet,
en ruskigt häftig verklighet.
Precis som journalister!

 

Mats Nörklit