krönika Ordet missfoster väcker ilska. Med all rätt, skriver Jonas Nordling.

I måndags föll som bekant regeringen. Kort därefter publicerade vi en essä av förre ministern och ambassadören Carl Tham som gav sin bild av det politiska läge som uppstått. Inledningsvis beskrev Carl Tham då regeringen Löfven som ”ett parlamentariskt missfoster”. Detta bildspråk från Tham användes även av oss i rubriken.

Många anser emellertid att ordet missfoster bör fasas ut från vardaglig användning, på grund av dess innebörd för de människor som nedvärderande pekats ut med begreppet genom historien. Detta påmindes vi om i samband med publiceringen via reaktioner på sociala medier. Påpekandet är helt korrekt och vi ändrade därför såväl rubrik som text.

Att använda detta ord för att illustrera det politiska läget var okänsligt och historielöst. Förhoppningsvis är det tydligt att det inte skedde med onda avsikter. Det spelar dock ingen roll. Val av ord har alltid betydelse, det vet varje journalist. Och här blev det fel i vår publicering.

Skulden är dock endast min att bära.

När det blir fel ska man erkänna det, och inte komma med undanflykter. Därför dessa enkla rader.

Ha nu en fin midsommar!

 

Jonas Nordling är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena