krönika Hur såg underlaget egentligen ut inför den uppmärksammade intervjun med kulturministern? Jonas Nordling begärde ut frågorna och fick sig en tankeställare.

Stina Oscarsons intervju med kulturminister Jeanette Gustafsdotter häromveckan lär gå till historien av många skäl. Och det mesta är numera sagt. SvD följde till och med upp sin uppmärksammade artikel, och frågade Stina Oscarson bland annat om förberedelser. Hon svarade:

Jag tar alltid väldigt god tid på mig till förberedelser. Jag hade även förberett mig med följdfrågor om jag inte skulle få svar. Ministern hade fått frågorna i mycket god tid innan intervjun.

Det där väckte min nyfikenhet. Hur såg de frågorna ut? Kunde jag lära mig något, med tanke på resultatet och genomslaget på artikeln? Så jag begärde ut handlingen från Kulturdepartementet.
Detta var vad Stina Oscarson skickade inför intervjun:

Frågor till intervju.

Vem företräder du? Medborgarna eller kulturarbetarna?

Hur ser du på att tjänsten är både kultur och demokratiminister. På vilket sätt hänger det ihop? Om du anser att det gör det.

Vad ser du som de viktigaste frågorna gällande demokrati just nu? I Sverige och världen. Vad kan man göra åt demokratin från politiskt håll?

Under hela pandemin har man från politiskt håll givit pengar till kulturlivet och andra aktörer som drabbats. Ytterst få har dock försvarat våra demokratiska friheter som medborgare. Varför?

Återstartsutredningen. Vilka förslag vill du prioritera? Varför? Hur ser du på förslaget om en kulturcheck. Kan pandemin har fört med sig något bra för kulturlivet? Jfr Kreativ förstörelse.

Kulturpolitik handlar nästan alltid om stöd och bidrag. Kan kulturen någonsin få tillräckligt med pengar. Vad är kulturpolitisk kärnverksamhet? Var går gränsen för vad kulturpolitiken ska stödja? Finns det andra reformer än rena bidrag som skulle vara bra kulturpolitik? Vad? Har du några andra länder du ser som föredömen när det gäller kulturpolitik? Tillgången till billiga lokaler är en erkänt viktig faktor för ett rikt kulturliv. Här ser vi motsatt utveckling. Varför. Vad har du för tankar om det? Vad är en socialdemokratisk kulturpolitik? Bör det vara avdragsgillt att ge pengar till kulturverksamhet? Varför / varför inte?

Vart placerar du dig i förhållande till våra två tidigare kulturministrar som i ett flertal inte mist i synen på kulturens frihet agerat rätt olika. Uttalandet om gangsterrap. Vad är skillnaden mellan att titta på det och utreda det. Om ni tittar på det och kommer fram till att musiken leder till brottslighet. Vad ska man göra åt detta från politisk håll?

Vad är konstnärlig frihet? Kan staten öka den konstnärliga frihet? Innebär inte offentlig finansiering alltid en styrning?

De allvarliga hoten mot yttrandefriheten du talat om och menar finns även här i Sverige. Vad består de av? Vad går att göra åt detta från politiskt håll? Nya tiders medverkan på bokmässan. Hur ser du på det idag? Lars Vilks rondellhund och moderna museet. Målkonflikten mellan tex kränkthet och upplevd rädsla och yttrandefrihet. Hur ska den hanteras. Te.x på biblioteken.

Vi har idag både SvT SR Och UR. Behövs tre bolag? Klassisk fråga. Dock symbolisk. Ska SvT sända melodifestivalen. Som demokratiminister. Behöver public service starkare juridiskt skydd än idag?

För s har det under långt tid varit mycket viktigt att markera mot SD. För SD är kulturarv och traditioner viktigt. Vad är en socialdemokratisk kulturarvspolitik? Ska man försöka ställa historien tillrätta? Ex aktivister som vill riva statyer eller att nationalmuseum sätter varningsskyltar på en tavla av Carl Larsson. Finns en svensk kultur?

Hur ser du på frågan om sammanslagning av världskulturmuseerna? Hur ser du på att så stora delar av civilsamhället är beroende av offentliga medel? Är det en styrka eller en sårbarhet?

Vi ser idag en stark polarisering mellan stad land. Vad är kulturpolitikens roll i detta? Skuld? Lösningar? I det nya regleringsbrevet till Mika har man ändrat en formulering gällande allas möjlighet att delta i kulturlivet. Den nya skrivningen lyder: ”Myndigheten för kulturanalys ska kartlägga och analysera hinder för allas lika möjlighet att delta i kulturlivet. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder, framförallt på nationell nivå samt inom ramen för kultursamverkansmodellen, som syftar till att överbrygga dessa hinder.” Vad betyder att alla ska ha lika tillgång till kultur? Är det möjligt? Önskvärt?

Du har varit VD för mäklarsamfundet. Vad lärde du dig av det? Har du någon gång tvingats ta ställning i en fråga som kostat? Personligt eller yrkesmässigt. Vad har format din moraliska kompass? 

 

Detta är alltså frågorna som kulturministern fick i förväg, i sin helhet. Det jag slås av är förstås omfattningen. Det händer att intervjupersoner vill se frågor i förväg, eller åtminstone veta ämnet för att kunna förbereda sig på bästa sätt. Jag brukar då skriva så kortfattat som möjligt, inte minst för att undvika inrepeterade svar.

Stina Oscarsons metod är den helt motsatta, här haglar frågeställningar och resonemang. Såg ministern helt enkelt inte skogen för alla träd? Bevisligen gav det hursomhelst effekt.

Det går säkert att läsa in olika analyser redan utifrån dessa frågor inför intervjun. Det är dock inget för mig. Men eftersom artikeln har goda chanser att bli legendarisk blir även detta underlag en del av historieskrivningen. Och nu har du sett det.

 

Jonas Nordling är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena