Foto: Pixabay

Klimat Världens största miljö- och naturvårdsorganisation, Världsnaturfonden, och ett av världens största elscooterföretag, Lime, har gått ihop i ett samarbete om renare städer. Trots att klimatnyttan med scootrarna är omtvistad.

Världsnaturfonden och det amerikanska företaget Lime har tillkännagett »ett nytt globalt partnerskap för att skapa mer beboeliga och föroreningsfria städer.«

Men är verkligen elsparkcyklar, eller elscootrar som de ofta kallas, ett rent transportsätt och bidrar de till hållbar mobilitet? Elscooterföretagens svar på den frågan är ja. Forskare är mer tveksamma. I dagsläget finns inte tillräckligt med tillförlitlig data för att veta om scootrarna är en belastning eller inte för miljön.

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör för WWF, säger att det är denna osäkerhet som delvis är anledningen till att Världsnaturfonden valt att ingå ett samarbete med företaget.

– Det är delvis därför vi jobbar med dem – eller med vilket annat företag som helst – för att de ska bli bättre och sätta ambitiösare klimatmål. Vi ser micromobilitet (mikromobilitet avser små, lätta fordon som vanligtvis framförs under 25 km/h och som körs av användaren reds.anm) som en del av lösningen och då vill vi se att alternativen blir så hållbara som möjligt.

Enligt Limes hållbarhetschef Andrew Savage är företaget intresserade av samarbetet för att Världsnaturfonden är världens största miljö- och naturvårdsorganisation och för att de – enligt honom – har samma framtidsvision.

»Deras uppdrag är det samma som vårt, att skydda världen från farorna med klimatförändringarna«, skriver Andrew Savage i ett mejl till Dagens Arena.

Han hoppas att samarbetet ska förändra framtiden för urban mobilitet.

»Arbete tillsammans med WWF kommer sträva mot det målet, vi kommer jobba med utbildning för att engagera allmänheten kring vikten av deras transportval och lokalt trycka på för ökad transport med små ekologiska fotavtryck«.

I pressutskicket från Lime listas ambitiösa klimatmål som företaget strävar efter. Bland annat ska hela verksamhetsflottan i Europa vara helelektrisk i början av 2021 och i hela världen ska alla icke-elektriska fordon ha fasats ut till 2023.

Lime planerar också att att öka användningen av återvunnet material i de nya scootrarna som produceras, förbättra livslängden på sina el-sparkcyklar och utvidga batteriernas livslängd.

Limes höga klimatmål är enligt Barbara Evaeus en av orsakerna till att de valt att ingå i partnerskapet.

– Som en viktig del i partnerskapet har företaget antagit det som kallas för science based targets för hela verksamheten och då granskas de årligen av organisationer där bland andra WWF ingår.

Samtidigt har scooterföretag fått kritik för att scootrarna marknadsförts som just klimatsmarta. Foskning visat att produktionen och underhållet av sparkcyklarna tillsammans med livslängden på batteriet och hela scootrarna gjort att en scooter släpper ut hälften av vad en bensinbil gör.

Då utgår forskarna från att livslängden på en scooter är ett år. I verkligheten lever de vanligtvis ett par månader, upp till ett halvår.

Läs mer: Elscootrarnas tveksam miljönytta 

Som utomstående kan det lätt framstå som att ni med ert namn, världens största miljöorganisation, kvalitetssäkrar produkten, hur ser du på det?

– Nej så är det absolut  inte. Vi går inte i god för dem på något sätt bortsätt från de mål och de arbetet som drivs inom partnerskapet. Men företagen själva har ju insett att det inte är hållbart att ha scootrar som bara lever några månader. Limes modeller håller numera i ett år upp till 18 månader. De jobbar aktivt med att återanvända materialet i scootrarna och designa nya modeller där 70 % av beståndsdelarna kommer från återvunnet material redan idag. Målet till 2021 är 90 %.

Enligt studier ersätter scootrarna främst sträckor som annars hade gåtts eller cyklats, omkring 50 procent. Ännu fler av sparkcykelresorna ersätter sträckor med kollektivtrafik, över 70 procent. I bästa fall är en tredjedel av scooteranvändandet istället för en bil.

– När scooterresorna ersätter privata bilresor och taxiresor ger det mindre utsläpp. Scootrarna är inte den enda lösningen, utan bara en av många i pusslet som måste läggas för mer hållbara städer, säger Barbara Evaeus.

Lime själva säger att enbart deras scootrar redan har ersatt 50 miljoner bilresor. Enligt Barbara Evaeus har Världsnaturfonden inte bara tagit Limes data och ord för att transportmedlet är ett hållbart alternativ. Miljöorganisationen har också använt sig av data från OECD.

Men så sent som i maj i år publicerade OECD:s transportforum en artikel på ämnet som funnit att elscootrarna i Paris under ett år släpper ut 12 000 ton koldioxid – utsläpp lika stora som en fransk stad med 15 000 invånare.

Samtidigt är Paris en av de städer som varit strängast mot scooterföretagen och tillåter i dagsläget enbart tre företag att placera ut sina sparkcyklar. De har alla valts ut främst av sitt miljöarbete.

Hur ser Världsnaturfonden på sin roll gentemot de städer och de demokratiskt fattade beslut som förbjudit elscootrarna?  

– Vi tar vårt ansvar på högsta allvar och både vi och våra samarbetspartners jobbar med städerna för att hitta lösningar som förbättrar framkomligheten inom nuvarande stadslandskap i linje med politiska beslut. Vi jobbar även för att städerna ska skapa förutsättningar där det är lättare och säkrare för fotgängare, cyklister och andra former av hållbara transportlösningar att ta sig fram, säger Barbara Evaeus.

Andrew Savage tror att det bara är en tidsfråga innan alla städer söker innovativa lösningar på utsläppsfrågan.

»Transporter står för nästan en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Städer leder vägen för att finna en lösning till att 60 procent av alla bilresor är under 8 kilometer och allt fler människor bor i städerna. Vi måste revolutionera framtiden för urban mobilitet. Micromobilitet kan spela en viktig roll i målsättningen av transport med nettonoll utsläpp«.

Läs mer: Kampen om det offentliga rummet

 Samarbetet mellan Världsnaturfonden och Lime ska pågå i två år.