Klimat Elscootrarna intar allt fler svenska städer. Med slogans om att »ge framtida generationer en hälsosammare planet« och »helt fritt från utsläpp« marknadsförs de som ett klimatsmart alternativ. Men hur väl stämmer det egentligen? 

Allt fler av Sveriges städer intas av de nya app-tansport-företagen. Först ut i Sverige med el-sparkcyklar, eller elscootrar som de kallas, var svenska Voi, som nu har fått konkurrens av den amerikanska jätten Lime. Bara i Stockholm finns omkring 900 stycken.

Det de har gemensamt, utöver att vara app-företag, är att de marknadsför sig som klimatsmarta. »Leave future generations with a cleaner, healthier planet« (Ge framtida generationer en renare, hälsosammare planet) och »Ride wherever in the city – all free from emissions« (Åk varhelst i staden – helt fritt från utsläpp) är ett par exempel.

– Det finns en stor efterfrågan på »green transportation« säger Vois kommunikationsansvarige Caroline Hjelm.

Bolaget beräknar att medelresan ligger på mellan två till tre kilometer och enligt Caroline Hjelm är tanken att scootrarna ska användas som pendlingsverktyg, istället för korta taxiresor eller för den som vill ta sig runt i staden.

Men hur scootrarna i verkligheten används, om de i stor utsträckning ersätter promenader eller kollektivtrafiken, vet varken Voi eller kommunen.

– Vi tror och vill att våra scootrar framförallt ska ersätta kortare sträckor med taxi eller bil i innestäder. Scootrarna tar liten plats, är tysta och spottar inte ut avgaser. Vi jobbar på att ta fram en rapport som kikar på hur scootrarna används, säger Caroline Hjelm.

Johan Sundman, projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad som sköter stadens upphandlingar av olika trafiklösningar, har följt utvecklingen av nya transportmedel i Stockholm. Trafikkontoret gör ingen uppföljning på hur scootrarna används, men Johan Sundman säger att han har en känsla kring hur scootrarna används.

– Min känsla är att de i huvudsak ersätter korta promenader. För att de ska ersätta bil så måste nog till större grejer som kan köra längre sträckor.

Om scootrarna ersätter sträckor som annars hade körts med en bil så är det en miljönytta menar Fredrik Hedenus, docent och avdelningschef, fysisk resursteori vid Chalmers. Generellt är inte produktionsutsläpp så stora, för en vanlig bensinbil står produktionen för 10-20 procent av bilens totala klimatpåverkan, resten är att bilen körs. Så produktionsutsläppen spelar ofta inte så stor roll säger Fredrik Hedenus som påpekar att han inte har räknat specifikt på de nya elscootrarna.

– Om du ersätter en bensinbil på en del sträckor så har du ganska snabbt tjänat in en elscooter. Så länge du byter bort en bil i någon rimlig omfattning så är det bra att göra det även om du köper en ny pryl, säger Fredrik Hedenus.

Att idé och praktik vid implementeringen av ny teknik inte alltid ser likadana ut är vanligt och det är lätt att utvärdera idén men inte praktiken menar Fredrik Hedenus som säger att det viktiga är just att utvärdera praktiken.

– Taxi i stan tar du väl framförallt om du bär på tunga saker, och då åker du kanske inte scooter heller. Så det är väl rimligt att se det som någon form av komplettering till kollektivtrafiken. Men det kan ju vara så att kollektivtrafiken blir mer attraktiv om du kan köra elscooter till hållplatsen.

Systemet med elscootrar bygger på att människor tar hem dem och laddar och servar dem hemma. De får en liten summa pengar per scooter. I Stockholm finns det ett femtiotal »hunters« som samlar upp Voi-scootrar och laddar dem och sedan ställer ut dem igen. Stockholm Direkt skriver om Emil. Han kör runt i en Volkswagen Passat och samlar upp scootrarna.

I flera reportage från USA är bilden den samma: de som letar upp och laddar de olika företagens scootrar kör runt i bilar och hämtar upp dem. En reporter vars bil bara kan ta två scootrar åt gången skriver: »Första natten jag ›josade‹ (företaget Lime kallar de som samlar in och laddar deras scootrar för ›juicers‹ red.anm.) körde jag omkring i 40 minuter innan jag hittade en scooter att plocka upp. Jag hamnade långt ifrån där jag bor och kämpade med att få in två tunga scootrar i bakluckan på min bil«.

Hur miljövänligt är det, att människor kör runt i sina bilar och hämtar upp scootrar?

Fredrik Hedenus säger att man såklart tappar i miljönytta om det kör runt människor i bilar och hämtar upp scootrarna.

– Med ett sådant system är det nog en tveksam miljönytta. Kör folk runt och hämtar i bil då tappar man onekligen en del.

Läs mer: Kampen om det offentliga rummet