Foto:Pixabay

Klimatpolitik Trots extremoväder och ett klimat ur balans så är klimatfrågan märkbart frånvarande i den svenska valdebatten. Men det är trycket underifrån som slutligen kan påverka politiken långsiktigt. Därför är det viktigt att rösta fram de partier som lovar bäst klimatpolitik, skriver klimataktivister och medlemmar i Klimatriksdagen och Klimataktion.

Extremväder, hotade ekosystem och stigande havsnivåer visar tydligt ett klimat ur balans. Social oro och dyrare mat, dyrare el och bränsle vittnar om kris i samhället. Beroendet av fossila bränslen hotar vår försörjning och trygghet. Det gäller både globalt och i enskilda länder som Sverige. Forskningen är tydlig med att det är bråttom, och att dagens klimatpolitik inte räcker till. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres blir mer och mer desperat när det gäller denna nödsituation och politikens oförmåga att leverera lösningar och åtgärder. 

Det vore en stor vinst för alla Sveriges medborgare och väljare om partierna fortsätter att stå politiskt eniga bakom inte bara viktiga klimatpolitiska mål, utan även försöker enas kring de viktiga och nödvändiga åtgärderna för att ställa om samhället så det uppnår målen.

 

Detta har tyvärr inte påverkat den svenska valdebatten detta valår. I Almedalen nämndes klimatet totalt 8 minuter i samtliga partiledartal sammantaget, enligt SVT. Och den 11 september gäller det. Men vilket politiskt parti ska man rösta på om man sätter klimat- och miljöfrågorna högst på agendan? Om man är ung och röstar för första gången? 

 ”Tala klarspråk” säger FN, liksom den globala ungdomsklimatrörelsen och forskarna. Att säga som det är och handla därefter helt enkelt.  Tala klarspråk bör även svensk miljö- och klimatrörelse göra inför valet, även om våra organisationer är partipolitiskt obundna. Finns det då några tips – ja det finns det och de bör tas på allvar!

Enligt enkäter om viktiga miljö- och klimatfrågor, genomförda dels av WWF/Världsnaturfonden och dels av Naturskyddsföreningen, rankas följande partier högst i följande ordning: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centern. Successivt sämre resultat ger Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. S och M aspirerar båda på statsministerposten men ger uttryck för en föga trovärdig miljö- och klimatpolitik, vilket är mycket illavarslande. De står dock liksom alla övriga partier utom SD bakom det klimatpolitiska ramverket och Sveriges klimatpolitiska mål. Att SD struntar i klimatfrågan, och ej ställt sig bakom Sveriges klimatmål, gör att de fortsatt utmärker sig som ett parti som inte går att ta på allvar i denna fråga.

Visst är vi många i miljö- och klimatrörelsen som blivit besvikna även på MP och V, över några av dessa partiers enskilda ställningstaganden och svängningar. Besvikelsen gäller ännu mer det svaga klimatengagemang som S-ledningen numera visar upp, trots all formell retorik. Det känns ganska förtvivlat. Men ändå är det nu viktigt att rösta på de ur klimatsynpunkt ”bästa” partierna i det här riksdagsvalet. Mycket står på spel, inte minst en acceptabel framtid och en jämlikt fördelad välfärd. 

Den senaste opinionsundersökningen bland unga väljare visade svagt stöd för de ”klimatvänligaste” partierna och starkt stöd för de partier som har svagast klimatpolitik. Detta är både förvånande och oroande.

Den förstagångsväljare som är orolig för sitt vuxenblivande i ljuset av klimatkrisen bör tänka efter både en och två gånger. Den senaste opinionsundersökningen bland unga väljare visade svagt stöd för de ”klimatvänligaste” partierna och starkt stöd för de partier som har svagast klimatpolitik. Detta är både förvånande och oroande. Är vi – både unga och gamla- vilseledda eller okunniga och inte förmått översätta ett miljöengagemang till politiska termer? 

Den oroliga väljare – oavsett ålder – som tänker vara trogen sitt parti trots dåliga enkätresultat från miljöorganisationer bör vända sig till sitt partis miljöpolitiska talesperson eller partiledaren för att uttrycka sin klimatoro och engagemang. Det vill säga försöka påverka sitt partis klimatpolitik. Det är ändå trycket underifrån som slutligen kan påverka politiken långsiktigt. 

Det vore en stor vinst för alla Sveriges medborgare och väljare om partierna fortsätter att stå politiskt eniga bakom inte bara viktiga klimatpolitiska mål, utan även försöker enas kring de viktiga och nödvändiga åtgärderna för att ställa om samhället så det uppnår målen. Kan de inte det så måste vi rösta fram de partier som lovar bäst klimatpolitik. Därför är det kommande valresultatet och de nya styrkeförhållanden som då kan uppstå så otroligt viktiga.

Din röst räknas, allas röster räknas – klimatrösta i riksdagsvalet!

Karin Wahlgren, medlem i Klimatriksdagen och Klimataktion

Roger Bydler, medlem i Klimatriksdagen

Gerd Johnsson-Latham, medlem i Klimatriksdagen

Elisabeth Rosenborg, medlem i Klimatriksdagen

Eva Avner, medlem i Klimatriksdagen och Klimataktion

Petra Palmén, medlem i Klimatriksdagen och Klimataktion

Annika Elmqvist, medlem i Klimatriksdagen

Yngve Sundblad, medlem i Klimatriksdagen

Elisabeth Edsjö, klimatengagerad

Christer Gullberg, medlem i Klimatriksdagen

Karin Sundby, medlem i Klimatriksdagen