Bild: Wikimedia

Valet 2022 Experter menar att det blir allt tydligare att Centern väljer en S-ledd regeringen framför en regering som leds av Moderaterna. Statsvetaren Jenny Madestam ser att C och S närmar sig varandra och att C tyst börjar acceptera att det inte finns någon bred mitten.

Centerpartiet ger inga tydliga besked i var de står i sitt vägval mellan en Kristersson-regering och en Andersson-regering. I Agenda i söndags pratade Centerledaren Annie Lööf om samarbete i mitten, att Socialdemokraterna och Moderaterna måste kompromissa, och hävdade att de inte ger något inflytande till Vänsterpartiet när de röstar för regeringens budget.

Samtidigt har Ulf Kristersson riktat kritik mot Centerpartiet och sagt att de inte är välkomna tillbaka till borgerligheten.

Statsvetaren Jenny Madestam menar att Centerpartiets beslut att rösta på regeringens budget ändå tyder på att partiet lutar mot att stödja en Andersson-regering.

– Det är uppenbart att Centerpartiet har insett att de måste stödja någon och att det är Magdalena Andersson de ändå ser som statsminister. Då blir det på den sidan de får ställa sig, givet hur läget ser ut. Jag uppfattar att det också finns något slags enighet i partiet om det.

Sedan valet 2018 har Centerpartiet backat i opinionen, med omkring två procent. Jenny Madestam säger att det inte går att veta om det är slumpen eller om det handlar om ett missnöje med deras riktning. Men hon konstaterar att väljare har fått svårt att få grepp om var Centerpartiet står någonstans.

De har pratat mycket om den breda mitten och samarbete mellan alla partier från S till M.

– Exakt, och det finns inte en bred mitten, det är väl ändå de flesta överens om nu. Det finns två block i svensk politik, så ser verkligheten ut. Det är det Centerpartiet har försökt streta emot under lång tid, men på något sätt börjar acceptera nu. Om än tämligen tyst, säger Jenny Madestam.

Hon lyfter också andra tecken på närmandet mellan Andersson och Lööf. Till exempel att de besökte det amerikanska stridsfartyget USS Kearsarge tillsammans i Stockholm. Och att Magdalena Andersson lyfte Annie Lööf som en person som ”tar ansvar” i TV4:s partiledardebatt.

Tror du att Centerpartiet och Socialdemokraterna skulle ha ett bättre samarbete än Miljöpartiet och Socialdemokraterna?

– Ja, det tror jag. Det är mer oproblematiskt för åtminstone delar av socialdemokratin att samarbeta med Centerpartiet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet står ganska långt ifrån varandra, dels i en del sakfrågor men också kulturellt, hur de fungerar som partiorganisationer. Där är Centerpartiet och Socialdemokraterna mycket mer lika och har en delvis gemensam historia.

Centerpartiet håller fortfarande fast vid att de inte kommer att förhandla med Vänsterpartiet. Hur kommer det att gå med det om de nu väljer det rödgröna blocket?

– Det är det som är det stora frågetecknet. Hade det inte varit för hade det här inte varit en sådan stor fråga. Jag gissar att både Magdalena Andersson och Annie Lööf satsar på att försöka bli så stora som möjligt tillsammans och på så vis göra Vänsterpartiet så små som möjligt.

Jenny Madestam menar också att det till vis del även är problematiskt för Centerpartiet och Socialdemokraterna att samarbete med Miljöpartiet. Eftersom Centerpartiet och Miljöpartiet står långt ifrån varandra i flera frågor, exempelvis i frågan om strandskyddet.

– Jag tror att centern lärt sig från förra valrörelsen att inte vara så dogmatiska i sin retorik. Det var det som krånglade till allting eftersom de hade så stenhårt hållit fast vid att det går absolut inte att ge varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet inflytande. Vi får lyssna mellan raderna, det brukar aldrig sägas rakt ut när det börjar svänga om i retoriken. Men min gissning är att vi kommer höra mer om att det inte blir uteslutet att Vänsterpartiet skulle vara med på något hörn i något samtal, säger Jenny Madestam.

Är det de här två blocken som gäller nu i svensk politik, eller är dessa koalitioner väldigt sköra?

– De är sköra till viss del. Men jag tror att det kommer vara det här som gäller i den här valrörelsen. Naturligtvis kommer inte minst Centerpartiet framhäva att de satsar på den breda mitten och går till val som Centerpartiet och inte i koalition med andra, säger Jenny Madestam.