T h: Claes Jansson, Regeringens utredare.

sjukpenning Timanställda och andra som arbetar vid behov ska lättare kunna beviljas sjukpenning. Det ska också bli enklare att vara sjukskriven på deltid med flexibla arbetstider, föreslår utredaren Claes Jansson.

I slutet av januari presenterade regeringens utredare huvuddragen i utredningen om en tryggare sjukförsäkring. De viktigaste förslagen handlade om att ge möjlighet för fler att vara sjukskrivna efter dag 180 utan att prövas mot arbete på hela arbetsmarknaden, och stärkt rätt till rehabilitering.

I dag presenterade utredaren Claes Jansson de sista delarna i utredningen, som handlar om hur osäkert anställda ska hanteras och möjlighet till att arbeta mer flexibelt under deltidssjukskrivning.

När det gäller behovsanställda betraktas de i dag i regel som anställda om de har pass inbokade i framtiden, men som arbetslösa om de inte har pass inbokade.

– Fler arbetslösa än anställda får avslag på ansökan om sjukpenning, sa Claes Jansson under en presskonferens där utredningen presenterades.

Utredningen föreslår nu en mer generös regel, där behovs- och timanställda ska bedömas mot sin behovsanställning om det kan antas att de i skulle ha arbetat som tidigare om de inte blivit sjuka.

Dessutom föreslår tiden under vilken behovsanställda ska bedömas mot sitt arbete från 14 till 90 dagar. Den sjukpenningsgrundande inkomsten ska beräknas på den tidigare lönen, istället för som nu då maximalt 543 kronor betalas ut per dag.

Förändring väntas beröra de 104 000 till 147 000 personer som i dag beräknas vara timanställda, eller på andra sätt behovsanställda.

– Om de skulle vara sjukskrivna lika ofta som andra skulle 10 000 – 15 000 fler vara sjukskrivna dag 15 till 90, sa Claes Jansson.

Det andra förslaget från utredningen handlar om möjlighet att arbeta deltid med flexibla arbetstider under sjukskrivning. Enligt utredaren är både fackförbund, arbetsgivare och Försäkringskassan överens om att dagens regelverk är oflexibelt och ställer till problem. I dag fördelas arbetstiden enligt jämnt antal timmar per arbetsdag för den som är sjukskriven på deltid, om det inte är ”medicinskt motiverat” med annan fördelning av arbetstiden.

– Det här är inte anpassat till arbetsförhållandena. Till exempel ambulansförare kan ju inte bara avbryta en utryckning efter ett visst antal timmar, sa Claes Jansson.

Nu vill utredaren att det istället ska bli möjlighet för Försäkringskassan i samråd med läkare, den deltidssjukskrivne och arbetsgivaren att komma överens om flexibla arbetstider, i den mån de här arbetstiderna inte försämrar återgång till arbete.

Det ska också bli möjligt för den som är sjukskriven på heltid att komma tillbaka till arbetet på deltid, om personen önskar det.

Utvidgad rätt till sjukpenning för otryggt anställda beräknas öka kostnaderna för sjukförsäkringen, men å andra sidan kan mer flexibla regler för deltidsarbete sänka kostnaderna för sjukskrivning, bedömer Claes Jansson.

Robert Sjunnebo, jurist på LO-TCO Rättskydd, välkomnar förslagen om ökad flexibilitet med arbetstider vid deltidssjukskrivning, vilket han tror kommer att underlätta för många, inte minst i yrken där man arbetar skift.

När det gäller utökad rätt till sjukpenning för behovsanställda hade han gärna sett en mer generellt formulerad rätt till sjukpenning, än att det avgränsas till de med korta tidsbegränsade anställningar.

– De som har ett vikariat på sex månader som har gått ut en vecka tidigare omfattas till exempel inte, för då anses du vara arbetslös även om du kan föra i bevis att du skulle skriva på kontrakt för sex månaders nytt vikariat veckan därpå. Om man istället fört in en mer allmän bevisregel som handlar om att man ska göra sannolikt att man skulle ha arbetat om man inte blivit sjuk, hade det varit lugnt, säger Robert Sjunnebo..

Utifrån de utredningsdirektiv som har legat, tycker han dock att utredaren har presenterat rimliga förslag. Läget hittills har varit väldigt komplicerat för de med behovsanställningar, enligt Robert Sjunnebo.

– I fall vi driver har det hittills inte varit tillräckligt för att få sjukpenning även om både anställde och arbetsgivaren intygar att en person skulle ha bokats på jobb om han inte blivit sjuk, har det inte räckt i vår fall. Det gör att de här personerna med korta tidsbegränsade anställningar är väldigt utsatta, säger Robert Sjunnebo.

Kjell Rautio, utredare inom sjukförsäkringen på LO, välkomnar även han förslag om mer flexibla arbetstider vid deltidssjukskrivning. När det gäller förslagen om stärkt rätt till sjukpenning för behovsanställda säger han att det helt klart är ett steg framåt.

– Sedan skulle man kunna titta på förslaget för att se om man kan stärka skyddet för osäkert anställda ytterligare, säger Kjell Rautio.