Bild: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan komma att få ett betydligt mer begränsat uppdrag än i dag. Det framgår av förslag från en utredning som SVT tagit del av, och som ska slutredovisas i januari.

Efter mycket kritik mot Arbetsförmedlingen tillsatte regeringen 2016 en utredning för att se över hur verksamheten kunde förbättras, den så kallade arbetsmarknadsutredningen. 2017 fick oppositionen igenom ett utökat uppdrag för utredningen; nämligen att den skulle se över hur en del av myndighetens uppdrag kan läggas ut på privata aktörer.

Enligt det förslag från utredningen som SVT har tagit del av duckar man för frågan om hur mycket som bör privatiseras. Det här genom att lämna öppet om Arbetsförmedlingen ska anordna egna insatser till stor del, eller om alla de tjänsterna ska beställas av företag.

Däremot framkommer andra förändringar i utredningens förslag.

  • A-kassorna ska kontrollera de arbetslösas aktiviteter, istället för Arbetsförmedlingen.
  • Kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning.
  • En helt ny myndighet får ansvar för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

Den bantade uppgift som blir kvar för Arbetsförmedlingen att sköta, blir att genom en helt ny yrkesgrupp – »bedömare« – se till att den arbetssökande får rätt sorts insatser för att hitta ett jobb.

Även om utredningen inte ger raka svar på om betydligt fler insatser ska privatiseras än i dag, förs resonemang om för- och nackdelar med mer privatisering, rapporterar SVT. Ett förslag som nämns är att Arbetsförmedlingen ska testa vilken aktör som är bäst för en viss typ av insats.