Kristina Axén Olin och Matilda Ernkrans. Bilder: Fredrik Wennerlund, Malmö universitet och Kristian Pohl.

utbildning »Är detta verkligen seriöst menat?” skrev Moderaternas skolpolitiske talesperson Kristina Axén Olin i ett mejl till Malmö universitet. Kursen hon reagerade på handlar om skolmarknaden. »Chockerande olämpligt« säger högskoleministern om M-politikerns agerande.

Tidningen Universitetsläraren var först med att berätta om det mejl som Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, skickat till Malmö universitet och till Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som bland annat har till uppgift att granska svensk högre utbildning.

Den fristående kursen “Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning” ges för första gången till hösten, den är på avancerad nivå och motsvarar 7,5 högskolepoäng. Kursen kommer enligt kursbeskrivningen ta upp »forskning om orsakerna till och konsekvenserna av marknadslogiker i skolan«.

Dagens Arena har tagit del av mejlet som Kristina Axén Olin skickade den 23 februari till Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ, och Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet. Hon skriver att hon reagerat med »stor förvåning« på att universitetet ger kursen om skolmarknaden, och hon avslutar mejlet med att skriva att det »vore väldigt intressant att få veta hur ni har tänkt«.

Mejl från Kristina Axén Olin till UKÄ.

Men när Universitetsläraren söker Kristina Axén Olin för en kommentar om mejlet, backar hon direkt:

– När du (alltså Universitetsläraren, red. anm.) hörde av dig insåg jag ju att det kan uppfattas som att jag som politiker försöker lägga mig i universitetets angelägenheter, men det handlar inte alls om det, säger Kristina Axén Olin till Universitetsläraren.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, reagerar starkt på M-politikerns agerande:

– Jag tycker att det är chockerande olämpligt. Jag frågar mig faktiskt om här verkligen är seriöst menat av Kristina Axén Olin, och är det det befinner sig Moderaterna verkligen på ett sluttande plan. För det här med att påverka kurser och kurslitteratur har vi tidigare faktiskt bara hört SD uttrycka, men vi har sett det i till exempel Ungern.

Som partiets talesperson i utbildningsfrågor, säger ministern att hon tolkar Axén Olins mejl som ett agerande Moderaterna som parti står bakom.

Kan du på något sätt relatera till att råka kliva in och uttrycka en åsikt om något man inte borde kommentera som politiker?

– Det är klart att ingen är ofelbar, och alla kan göra fel. Men i en tid när vi andra slåss för en fri akademi reagerar jag på att hon inte själv reflekterar kring det här när hon ställer frågorna.

Matilda Ernkrans säger att politiker naturligtvis kan ha åsikter om högre utbildning, men att det aldrig handla om att gå in och ha åsikter om enskilda kurser.

– Det stärker mig bara i det förslag vi nu lagt fram för riksdagen, och som ska debatteras och fattas beslut om i vår, som handlar om skriva in den akademiska friheten i högskolelagen.

Universitetsläraren har tagit del av Kerstin Thams svar till M-politikern. Där skriver hon bland annat:

”Universitetet tar sitt samhällsansvar genom att bland annat kritiskt granska hur vårt samhälle utvecklar sig. Att inte forska om hur svensk skola påverkas av lagstiftning om dess finansiering vore att inte ta detta ansvar på allvar. Vi tar också vårt ansvar genom att undervisa om forskningsresultaten”.

UKÄ avböjer att kommentera politikerns agerande och mejl, men Anders Söderholm säger i en skriftlig kommentar till Dagens Arena: »Det är inte en fråga för UKÄ att bedöma eller värdera enskilda kurser på lärosätena.«

Politikerns mejl väcker upprördhet bland fler inom universitetsvärlden:

– Politiker, som riksdagsledamöter, ska inte försöka påverka lärosätenas curricula, kursutbudet är en fråga som varje lärosäte äger, säger Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF till Universitetsläraren.

När Dagens Arena söker Kristina Axén Olin för en kommentar hänvisar hennes pressekreterare till artikeln i Universitetsläraren, och att Axén Olin »redan konstaterat att hon uttryckte sig förhastat och klumpigt i det aktuella mailet«.

Dagens Arena har även sökt utbildningsminister Anna Ekström (S) som avböjer att kommentera.