LEDARE Om du någon gång undrat hur det gick till när en skola likställd för alla blev en skola som ofta gynnar de rikas barn och slussar miljoner av skattemedel till privata profitörer, ta en titt på TV ikväll.

Då visas Staffan Juléns dokumentär Staten och kapitalet – slaget om skolan.

Det är en bild av hur att Socialdemokraterna under press från högern och arbetsgivarna överger flera av sina klassiska välfärdslöften, däribland målet om en sammanhållen skola för alla.

En del politiker tror att den skolpeng som Bildt-regeringen driver igenom 1992 kan rädda nedläggningshotade glesbygdsskolor som den i Drevdagen och att alternativ pedagogik ska uppmuntras.

Av de få raderna i propositionen som riksdagen har att ta ställning till för 25 år sedan var det inte lätt att se att det skulle bli fem privata skolkoncerner som 2016 skulle ge en samlad vinst på närmare en miljard.

Men högern och arbetsgivarna visste vad man ville. Några år tidigare på en av arbetsgivarnas kongresser har man klart uttalat vad syftet med privata alternativ i offentlig verksamhet är. Det är inget tjafs om valfrihet och kvalitet, utan pang på rödbetan:

Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Det är en dödssäker placering,

Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Det är en dödssäker placering”, säger SAFs vd.

I centrum för dokumentären ikväll finns Peje Emilsson, som elegant glider mellan olika makthavarroller i det allt mer marknadsliberala landskapet som växer fram under 90-talet.

Han agerar som Moderat politiker, som PR-man på Kreab, som grundare av  Kunskapsskolan, och som krishanterare när kritiska forskare eller journalister ska klubbas ner.

En annan huvudperson i kväll av det mindre sympatiska slaget är den tidigare statsministern Göran Persson, som när han var S-märkt skolminister driver igenom en kommunalisering av skolan.

Många kommuner är emellertid för små och har för lite kompetens för att hantera besvärliga skolfrågor.  Det blir bekvämt att släppa in profitörerna.  Ett dråpslag, är superrevisorn Inga-Britt Ahlenius omdöme i TV.

Av dokumentären framgår också hur Persson beordrar en nedläggning av Skolöverstyrelsen, som han tycker var alltför regelstyrande.  De anställda tvingas förstöra alla dokument av hur den gamla skolan fungerade.

TV-programmet är en angelägen övergripande beskrivning av hur den svenska skolan förstörts när marknadskrafterna släppts in.  Men man skulle önskat mer konkreta detaljer om vad detta i praktiken betytt.

Betygsinflation, frampressad av rika föräldrar. Skolsegregation, som förvärrat bostadssegregationen.  Vinster, som pressats fram genom lägre lärartäthet än tidigare.

Och eftersom socialdemokraterna utpekats för att gradvis ha kapitulerat för idéer som många av deras väljare är upprörda över, borde man hört några av dagens företrädare för detta parti.

Hur förklarar dessa till exempel att ett klart nej till skolpengen under Bildts regeringsår blev fortsatt skolpeng, när man några år senare kommit tillbaka till makten?

Och hur går det med demokratin om glappet mellan väljare och valda hela tiden växer?