FOTO: press

Swedbanks kris Swedbanks årsstämma beslöt att inte bevilja vd Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet efter uppgifter om penningtvätt för miljardbelopp. Denna och liknande bankskandaler väcker ilska bland kunderna – men vad krävs för att starta alternativ till de banker som finns?

Under de senaste veckorna har Swedbank anklagats för omfattande penningtvätt i Baltikum. På onsdagen föll Swedbanks aktiekurs med 11 procent efter nya uppgifter från Uppdrag granskning om att banken ska ha vilselett amerikanska myndigheter och en razzia på bankens huvudkontor av Ekobrottsmyndigheten.

På torsdagen 28 mars höll bolaget årsstämma, och in i det sista var det okänt om de största ägarna skulle bevilja Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet. Aktiespararna hade uppgett att de tänker rösta emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Efter den granskningsrevision som FRA presenterade förra veckan meddelade en av majoritetsägarna, Folksam, att de hade fortsatt förtroende för styrelsen. Men Folksams koncernchef  Jens Henriksson ville på onsdagen inte ge några kommentarer.

AMF och Alecta lämnade besked om att de tänkte rösta emot att bevilja Bonnesen ansvarsfrihet först på torsdagsmorgonen.

Magnus Billing, vd för Alecta, som äger 4,9 procent av aktierna i Swedbank och har representanter i bankens valberedning, skrev i ett pressmeddelande på tisdagen: »Vi är inte nöjda med styrelsens hantering av penningtvättsärendet«.

AMF:s vd Johan Sidenmark kommenterade i början av veckan att valberedningen enats om att under våren förstärka styrelsen: »Vi är inte nöjda med de åtgärder som vidtagits hittills för att hantera situationen, eller den redovisning och kommunikation som vi sett kring frågan.«

Tillsammans äger AMF och Alecta 9,3 procent av aktierna. 10 procent av rösterna krävs för att beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet. Med både AMF, Alecta och Folksam på samma linje blev det nej till att bevilja Bonnesen ansvarsfrihet. Aktiespararna argumenterade under årsstämman för att inte heller styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, men det fick de inte igenom.

Efter beskedet om att vd inte får ansvarsfrihet, meddelade Swedbank att Birgitte Bonnesen avgår. Hennes fallskärm är värd över 20 miljoner kronor.

Swedbank är från början en folkrörelsebank med rötter i sparbanksrörelsen som startade på 1800-talet. Sparbankernas riksförbund uppger att de har 54 sparbanker eller sparbanksaktiebolag som medlemmar, varav ett tiotal drivs som bankaktiebolag.

Dagens Arena har sökt Sparbankernas riksförbund – som äger över 10 procent av Swedbank – men får beskedet att ordföranden Lennart Haglund inte vill ge några kommentarer före stämman.

Om kunderna nu börjar tvivla på Swedbanks, och för den delen andra storbankers moral och beteende – hur ser möjligheterna ut för en folkrörelse att starta och driva en egen bank?

Landshypotek bank är ett exempel på en bank som drivs av en ekonomisk förening som huvudägare, och som historiskt sett främst har lånat ut till jordbrukare och skogsägare med egendomen som säkerhet. På senare tid har Landshypotek bank även öppnat upp för huslån.

Men idéer om att starta bank finns hos fler aktörer utöver de rent kommersiella företagen. Till exempel hos Coops ägare, den ekonomiska föreningen Kooperativa Förbundet (KF).

– På Kooperativa Förbundets senaste stämma fattade vi beslut om att se över om en kooperativ bank ska få ett vidare uppdrag mot en bolånemarknad som från konsumentens perspektiv fungerar ganska dåligt, säger Tommy Ohlström, förbundsordförande för KF i en skriftlig kommentar.

Som motiv uppges att verka för en bättre konkurrens på lånemarknaden.

– De marginaler låntagarna betalar har ökat kraftigt de senaste tio åren. På en utestående total lånevolym på ca 3 300 miljarder blir det många räntekronor som genom bättre konkurrens skulle tillfalla konsumenterna. Det är intressanta idéer som tål att funderas vidare på, skriver Tommy Ohlström.

Även inom LO har frågan varit uppe på bordet. 2016 föreslog en avdelning inom IF Metall i Bergslagen väcktes frågan om att starta en egen bank. Men LO-kongressen gick på styrelsens linje, som menade att en egen bank skulle binda det mesta av LO:s och förbundens kapital, innebära för mycket administration och vara förknippat med för hög ekonomisk risk.

Idag finns 40 banker med banktillstånd, varav den senaste som beviljades tillstånd var Klarna 2017. Finansinspektionen är myndigheten som prövar och utfärdar banktillstånd. Kraven för att bli godkänd är ganska omfattande, men de banker som godkänns omfattas av den statliga insättningsgarantin.

– Det finns ett kapitalkrav och för banker är det motsvarande minst fem miljoner euro (ca 50 miljoner kronor, red.anm). Vi gör också en prövning av ägare och ledning, och vi vill såklart inte ha några skurkar där. Dessutom krävs en viss kapitalstyrka även hos ägarna, säger Björn van der Veer, senior jurist inom bankrätt på Finansinspektionen.

Även medlemmar i styrelsen behöver anses lämpliga av Finansinspektionen, och tidigare erfarenhet av bankverksamhet krävs – om möjligen inte hos alla medlemmar. Regler för bankverksamhet finns både på svensk och EU-nivå.

– De som ansöker om att bedriva bankverksamhet måste kunna visa att de har processer och rutiner för att hantera de risker den planerade verksamheten är förknippad med. Det ska till exempel finnas oberoende kontrollfunktioner i en bank. Det är ganska många bestämmelser, säger Björn van der Veer.

Många av regelverken och kraven är relativt nya då de har kommit till efter finanskrisen.

Kraven för att starta en bank har å ena sidan ökat på grund av bland annat regleringar, men i takt med digitaliseringen har det samtidigt blivit enklare. Det säger Kasper Roszbach, forskningschef på Norges Bank, norska motsvarighet till riksbanken.

– Det behövs inget kontorsnätverk längre, men å andra sidan behöver man sätta upp en säker internetbank. Huruvida det i slutänden gör det billigare eller dyrare att starta en bank är svårt att säga. Det finns start-up-banker som förmedlar lån på nätet, men det är ovanligt att man erbjuder alla banktjänster, säger han.

För en butikskedja, likt Ica som har Icabanken, kan en bankverksamhet vara ett effektivt sätt att hantera kassaflöden, tror Kasper Roszbach, eftersom man sannolikt kan få lite högre avkastning på sina pengar genom att ge krediter till sina kunder.

Artikeln har uppdaterats torsdag 28 mars kl 14 efter att årsstämman hållits.