FOTO: press

Trots att Finansinspektionen ansåg att det kunde finnas skäl att kritisera Swedbank valde myndigheten att avsluta sin undersökning utan att utfärda någon sanktion, skriver Dagens industri.

Efter 16 månader beslutar Finansinspektionen att lägga ner utredningen kring Swedbanks hantering av intressekonflikter. Utredningen startade då det kommit fram att höga chefer inom Swedbank ägnat sig åt fastighetsaffärer. FI fann brister i Swedbanks rutiner, men väljer trots det att inte ingripa. Det har bland annat saknats skriftliga godkännande av chefernas bisysslor, säger Martin Noréus, verksamhetschef för bank på FI, till Dagens Industri.

– I flera av fallen har underskrifter av ordföranden saknats.

– Det andra är att vi bedömer att styrelsens och bankens syn och på privata investeringar och privat ägande är otydligt. Man har inte motiverat på ett bra sätt varför man tillåtit det här, säger Martin Noréus.

Enligt FI:s preliminära bedömningar kunde Swedbank ha brutit mot reglerna om intressekonflikthantering. FI ansåg att det kunde finnas skäl till sanktion och gick in i en sanktionsprocess. Nu har alltså FI ändrat sin bedömning.

– Processen ser ut så. Vi gör preliminära bedömningar och ifrågasättanden och får banken yttra sig över det.

– I slutändan konstaterade vi att bristerna finns, men vi gör också bedömningen att de inte är tillräckligt allvarliga för att motivera en sanktion, säger Martin Noréus.

Samtidigt existerar flera täta band mellan FI och Swedbank. FI-chefen Erik Thedéen har kopplats bort från utredningen då han är nära vän med Peter Norman, styrelseledamot i Swedbank. Däremot har FI:s chefsjurist, tidigare Swedbankjuristen, Charlotte Rydin deltagit i arbetet.

– Ytterst är det chefsjuristen och jag som biträdande generaldirektör som har fattat det här beslutet, säger Martin Noréus.

FI:s chefsjurist, Charlotte Rydin, har arbetade i nio år som jurist på Swedbank och har även arbetat på Riksgälden då med Bo Lundgren, ordförande för Swedbanks storägare, som chef. Myndigheten ser dock inte någon jävproblematik.

– Nej det gör vi inte, det har ju gått så många år, säger Victoria Ericsson, presskontakt på FI.