Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Nyhet Socialminister Lena Hallengren (S) anser inte att regeringens ekonomiska styrning av Inspektionen för vård och omsorg har varit bristfällig.

Riksrevisionen har under dagen offentliggjort en granskning med skarp kritik mot regeringens styrning av myndigheten som granskar svensk vård och omsorg, IVO. Bland annat sägs att regeringen inte har varit vare sig konsekvent eller långsiktig i tilldelning av anslag, som  har varierat och delats ut ett år i taget.

Det håller inte socialminister Lena Hallengren (S) med om i en skriftlig kommentar till Dagens Arena:

»Regeringen anser inte att den finansiella styrningen av IVO kan sägas ha varit osäker. IVO är en otroligt viktig myndighet som fyller en tydlig funktion och som arbetar långsiktigt för ständig förbättring. Sedan myndigheten bildades 2013 har den också haft ett permanent anslag«, uppger hon, och fortsätter:

»Därutöver har de på sitt förvaltningsanslag också fått tillfälliga medel av olika skäl med syfte att förstärka myndighetens verksamhet. Till exempel fick myndigheten extra medel för att ordentligt starta igång sin verksamhet efter inrättandet och också tillfälliga medel med anledning av flyktingsituationen. Det var i dessa situationer rimligt att myndigheten fick tillfälliga medel.”