Skillnader i faktisk lön med hänsyn till deltidsarbete. Källa: LO, SCB

JÄMSTÄLLDHET Graden av deltidsarbete hos kvinnor och män förstärker löneklyftan, visar LO:s jämställdhetsbarometer. Allra störst hål i plånboken får arbetarkvinnor. Deras faktiska lön är i snitt 18 500 kronor i månaden före skatt.

LO har i sin undersökning tittat på skillnader i lön och arbetsvillkor för kvinnor och män, bland tjänstemän och arbetare. Deltidsarbete är klart vanligast hos kvinnor, och det får effekt i lönekuvertet. Arbetarkvinnor har en snittlön på 23 400 kronor i månaden för heltid, men deras faktiska lön är 18 500 kronor i månaden eftersom deltidsarbete är så utbrett. För arbetarmän, som i mycket högre utsträckning arbetar heltid, är skillnaden mellan faktisk lön och heltidslön betydligt mindre; 24 800 jämfört med 26 700 kronor.

Män i tjänstemannagruppen arbetar mest heltid av alla grupper med en total tjänstgöringsgrad på 97 procent. Det gör att deras faktiska lön ligger nära månadslönen för heltid, som är 41 600 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken tjänar 33 700 kronor i månaden i snitt för heltid, och har en faktisk lön på 31 000 kronor.

LO tittar också på orsakerna till deltidsarbete, och kommer fram till att arbetarkvinnor i betydligt större utsträckning än andra grupper arbetar deltid för att det är det enda som erbjuds av arbetsgivarna. Till skillnad från andra grupper är det också en del av arbetarkvinnorna som uppger att de arbetar deltid eftersom arbetet är för psykiskt eller fysiskt påfrestande för att orka arbeta heltid.

Medan runt 70 respektive 80 procent av kvinnor och män i tjänstemannayrken har möjlighet att delvis påverka sina arbetstider eller har flextid, så är det bara runt 40 procent av arbetarna som har en motsvarande flexibilitet.

Bland arbetare, och allra mest hos kvinnorna, är behovet betydligt större av barnomsorg på kvällar och helger än bland tjänstemän, som oftast arbetar under kontorstider.

Som svar på de här skillnaderna i arbetslivet vill LO bryta deltidsnormen i kvinnodominerade arbetaryrken, och att anställningstryggheten stärks, bland annat genom att allmän visstid avskaffas. Man vill också att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger, och föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan. LO förespråkar också en individualiserad föräldraförsäkring.