Regeringens nya kommission för jämställda livsinkomster till vänster, LOs v ordf Berit Müllerström till höger.

Jämställdhet Jämställdhetsministern tillsätter kommission för jämställda livsinkomster. Samma dag som LO presenterar sin jämställdhetsbarometer. »Bra med kommission, men vi vet ju redan hur det ser ut. Vi har massa förslag framåt« säger Berit Müllerström, andre vice ordförande för LO. 

Regeringen presenterar idag en kommission med uppdrag att komma med förslag på hur män och kvinnor ska få mer jämställda livsinkomster.

– Idag har vi stora ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor, över 3 miljoner kronor på en livstid, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) som framhåller att Sverige har kommit långt gällande jämställdheten. Men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

– Fortfarande släpar lönen efter för kvinnor, kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män, är mer sjukskrivna, har hälften av mäns kapitalinkomster, och lägre pension, säger ministern.

Hon vill öka takten i jämställdhetsarbetet och regeringen tillsätter därför en kommission som ska se över fyra centrala områden: Jämställda löner, inkomster i övrigt, fördelning av offentliga stödåtgärder och arbetsplatser.

»Allt är redan känt«

På morgonen samma dag presenterade LO sin jämställdhetsbarometerBerit Müllerström, andre vice ordförande för LO, säger att de välkomnar en kommission, men att läget redan är känt.

– Vi har massa förslag på lösningar på den problematiken som kommissionen ska titta på, som vi presenterar i jämställdhetsbarometern. Det är väl bra med en kommission men hur det ser ut med jämställdheten mellan män och kvinnor i Sverige är redan känt, egentligen vet vi ju redan alla de här sakerna.

Kommissionen ska redovisa sitt arbete i december 2021 och Berit Müllerström hoppas att kommissionen kommer landa i samma slutsatser som LO.

– Vi tittade särskilt på pensionerna i år, tillsammans med allt det vi brukar titta på som faktisk månadslön med mera. Alla vet om att pensionerna är ett stort jämställdhetsproblem. Det behövs större inbetalningar till den allmänna pensionen. Sjukförsäkringen är ett annat område som vi tog upp idag. Att det är för hårda regler och att det är mycket svårt att få sjukersättning när du börjar närma dig pensionsåldern och kroppen inte orkar längre. Då tar människor, framförallt kvinnor då, ut ifrån den allmänna pensionen i förtid. Det får stora konsekvenser livet ut.

LO kritiska

Kommissionen kommer bestå av Lise Bergh, ordförande för kommissionen och till vardags ordförande för Rädda Barnen; Mahmood Arai, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet; Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO; och Nina Åkestam Wikner, forskare och författare till boken Feministfällan. 

Berit Müllerström är kritisk till att ingen i kommissionen har en LO-bakgrund.

– Det är LO-kvinnorna som i alla de här frågorna drar det kortaste strået och har de sämsta villkoren.