Extremsommaren kan bli det nya normala vid sekelskiftet, visar en ny rapport. Det kan också bli vanligare med skyfall och likande extremt väder. Foto: SMHI, David Nyrén, Skeeze / Pixabay

FRAMTIDENS KLIMAT Värmebölja, torka och skogsbränder. En ny rapport från SMHI visar att temperaturen extremsommaren 2018 kan bli det nya normala i Sverige till sekelskiftet. Även om vi begränsar utsläppen.

Medeltemperaturen var två till tre grader högre än normalt förra sommaren, med mer än fem grader varmare på flera platser under juli. Det extrema vädret gav konsekvenser med omfattande skogsbränder och problem med torka och låga grundvattennivåer. Värmeböljorna ledde dessutom till hälsoproblem och kan ha lett till fler dödsfall än normalt.

I rapporten Sommaren 2018 – en glimt av framtiden? har SMHI bedömt att extremvärmen kan bli det nya normalläget. Och det är den positiva bedömningen av två granskade scenarier, där det ena innebär att vi minskar utsläppen av växthusgaser – men inte så mycket som Parisavtalet stadgar – och det andra att vi inte lyckas minska utsläppen.

– Om vi fortsätter accelerera utsläppen kommer sommaren 2018 att ses som kall i slutet av seklet. I det värsta scenariot vi har granskat kommer vi att ha 4 till 6 graders ökning av temperaturen i Sverige. Om vi sätter de enstaka graderna i perspektiv så kan det jämföras med att vi hade 4 till 6 grader kallare i Sverige under senaste istiden, säger Elin Sjökvist, klimatexpert vid SMHI.

En ökning av 4 till 6 grader som är det värsta scenariot SMHI granskat, benämnt RCP 8,5, kommer att leda till ett helt annat klimat i Sverige.

– Våra beräkningar visar att Skånes klimat skulle flyttas till Norrbotten. Som exempel skulle marktorkan i landet bli extrem med den temperaturökningen. Det värsta, tänker jag, är att vi då hamnat i ett klimat bortom mänsklig kontroll, ett självuppvärmande klimat där det inte längre spelar någon roll att vi minskar utsläppen.

I det bästa scenariot där utsläppen ändå begränsas kommer temperaturen att öka fram till sekelskiftet, liksom marktorkan – där det förekommer nederbörd men att den avdunstar i större utsträckning. Däremot är det inte säkert att vi kommer att få lika regnfattiga somrar.

– Nej, vi ser inte att förra sommaren är representativ i jämförelse med beräknad framtida nederbörd. Temperatur och marktorka ser vi däremot kommer att förändras. Vi kommer att behöva anpassa samhället efter ett förändrat klimat, säger Elin Sjökvist.

Klimatförändringen kommer inte bara att leda till fler varmare somrar, SMHI ser även att det kan öka antalet extrema vädersituationer med mer intensiva skyfall och sträng kyla.

I SMHI:s rapport jämförs sommaren 2018 med temperaturobservationer under tidsperioden 1961-1990 och beräkningar av klimatet i slutet av seklet. Den framtida klimatutvecklingen granskas utifrån en internationell standard som bygger på antaganden om nivån på utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande faktorer.