Bild: stock.xchng

Stora brister hos friskolorna framkommer i en granskning som Skolinspektionen genomför. Bland annat kritiseras undervisningen och frånvaron på särskilt stöd till elever.  

I en granskning Skolinspektionens genomför och som SVT rapporterar om på onsdagen framkommer det att undervisningen på många friskolor inte håller måttet. Dessutom brister nästan alla granskade friskolor brister när det gäller särskilt stöd till elever.
– De brister i särskilt stöd. Elever får inte den uppbackning och det stöd man behöver för att klara sig, det ser vi nästan oavsett vilket skolföretag det handlar om, säger Bertil Karlhager på Skolinspektionen till SVT.

Skolinspektionen konstaterar även att många av lärlingsgymnasierna tar emot elever utan att kunna erbjuda ordentliga praktikplatser. Dessutom är det många av skolorna som inte lever upp till de nya lagkraven om att det ska finnas elevhälsovård och bibliotek på skolorna.

En av skolorna som får kritik i Skolinspektionens pågående granskning är JB Gymnasierna. De använder ett resurssnålt koncept, som innebär långa arbetspass med mycket självständigt arbete. Men Skolinspektionen ifrågasätter hur mycket eleverna lär sig.
– Vi har sett att de långa arbetspassen med självständigt arbete lett till att elever jobbar upp till en lägsta-nivå och sedan nöjer sig med det, säger Bertil Karlhager till SVT.