Friskolor Skolinspektionen stänger ner Thorén Innovation School på Östermalm med omedelbar verkan efter långvariga och allvarliga brister i utbildningen. Samtidigt gör företaget rekordvinst. 

Lagom till Socialdemokraternas presentation av hur kampen mot vinsterna i välfärden ska tas vidare kom beskedet att Skolinspektionen stänger Thorén Innovation School i Stockholm – med omedelbar verkan. Skolan stängs efter långvariga och allvarliga brister i utbildningen. Trots att företaget bakom, Thorengruppen, redovisar rekordvinster för 2017.

Skolans 234 elever står nu utan skola.

Thorén Innovation School drivs av Thorengruppen som också har elva affärsgymnasier, Thorén Business School, och tolv yrkesgymnasier.

Därutöver finns för- och grundskolan Thorén framtid på 11 platser och Astar som erbjuder olika typer av vuxenutbildningar och SFI, på ett 30-tal platser i landet.

Thorengruppen gör stora vinster. Resultatet för 2017 var 73 procent högre än året innan. Förslagen aktieutdelning ökade med 84 procent. I bokslutet för 2016 var vinsten 32 kronor på varje satsad hundralapp, rapporterade SVT i början av förra året.

Thorén Innovation School AB hade förra läsåret en vinstmarginal på 25 procent och en utdelning på 16 miljoner kronor, enligt LO.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) är kritisk. Till Dagens Nyheter säger hon att skolorna måste prioritera elevernas rätt till kunskap och bildning och inte den egna vinsten. Hon drar slutsatsen att vinstjakten i skolan måste stoppas. Hon medger att även kommunala skolor kan ha brister, men tillägger:

– En kommunal skola hade inte samtidigt gjort en vinstutdelning på mångmiljonbelopp direkt från skattebetalarnas pengar till sina ägare.

I Sverige idag finns det så gott som fri etableringsrätt, huvudmännen får välja själva var de ska etablera sin skola. De stora vinstsyftande koncernerna tenderar att främst etablera sig i tätorterna.

Enligt nationalekonomen Jonas Vlachos har den tämligen liberala etableringsrätten fått närmst absurda konsekvenser. Han menar att det troligtvis inte är undervisningskvalitén som lockat elever till de svaga skolorna, utan helt andra faktorer:  Elever vill gå på skolor »inne i stan«.

Antalet elever inom kommunens gränser har fördubblats sedan 2000. Antalet kommunala platser har samtidigt varit konstant. Privata aktörer har etablerat sig innanför tullarna i Stockholm och därav kunnat locka elever genom sitt läge, framför god kvalité på undervisningen.

Han tar som exempel att det finns naturprogram där eleverna snittar underkänt på andra matematikkursen.

Han skriver på Twitter:

»Att säga att Skolinspektionens stängning av Thoréns visar att systemet fungerar är faktiskt rätt märkligt. Om något visar det att marknaden inte fungerar: elever väljer uppenbarligen undermåliga skolor, överetablering är ett uppenbart problem.«

Jonas Vlachos tror att de elever som med medelbra eller svaga betyg har få och dåliga val. Han skriver: »En central skola med tveksamt ryckte eller lång pendling till skolor som kanske inte heller verkar kul.«

Thorén Innovation School kommer överklaga Skolinspektionens beslut.