Arbetslösheten kostar kommunerna runt två miljarder kronor om året i försörjningsstöd. Den kostnaden vill Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att staten tar över och stöttar förslaget om en obligatorisk statlig a-kassa.

Förslaget från SKL är svaret på en remissrunda som bygger på Långtidsutredningens förslag om hur arbetsmarknadens funktionssätt ska förbättras. Socialdemokraterna i SKL:s styrelse har dock reserverat sig mot förslaget.