Sverige är det nordiska land där befolkningen har lägst tilltro till välfärden och trygghetssystemen. Mest nöjda är danskarna, följda av finländarna och norrmännen. Det visar SEB:s nya välfärdsindex.

Indexet visar i vilken utsträckning som svenskar, danskar, norrmän och finländare känner sig trygga med att få bland annat tandvård, sjukvård, och utbildning, samt frågor om det ekonomiska stödet vid till exempel arbetslöshet och sjukdom.

När alla bedömda välfärdsområden vägs samman, ligger Danmark i täten, följt av – i tur och ordning – Finland, Norge och Sverige.

Den enda av totalt tolv kategorier där Sverige placerar sig högst är synen på föräldrapenningen och barnbidraget. Finland hamnar högst när det gäller skola och utbildning. Danmark när det gäller sjuk- och tandvård. Sverige placerar sig i botten bland annat när det gäller tilltron till sjukförsäkringen, pensionerna, socialbidragen och ersättning vid arbetslöshet. Detsamma gäller tilltron till möjligheterna att få hjälp för att komma tillbaka i arbete.