BIld: Jann Lipka/Pawel Flato

A-kassan blir allt sämre och allt fler arbetslösa tvingas ta socialbidrag. Men reglerna är lika hårda som förr. Samtidigt eroderar arbetsmarknadspolitiken.

Utvecklingen av den svenska a-kassan är alarmerande. Allt fler får allt mindre ersättning, samtidigt som stora grupper av arbetslösa inte får någon a-kassa överhuvudtaget. I en lång intervju i gårdagens Agenda försvarade statsminister Reinfeldt regeringens politik. Han hävdade att ”det viktigaste för mig är att svenska modellen är en omställningsmodell”.

Moderaterna talar gärna om den så kallade svenska modellen. Frågan är hur väl regeringens a-kassepolitik rimmar med det.
– Tidigare hade Sverige en generös a-kassa jämfört med andra länder, kombinerat med hårda krav. Vi har till exempel inte skämts för att tvinga människor att söka arbete, eller att flytta. Men då har det samtidigt funnits en aktiv arbetsmarknadspolitik, i syfte att hjälpa folk till nya sektorer och nya jobb. Den har gradvis eroderats säger Samuel Engblom, jurist vid TCO.

Enligt Samuel Engblom visar studier att den aktiva arbetsmarknadspolitikens andel av bruttonationalprodukten (BNP) har blivit allt lägre. Det är en trend som startade innan 2006, då den borgerliga regeringen tillträdde. Samma sak gäller a-kassan.
– Vi ser resultatet av en gradvis erodering av a-kassan och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den svenska a-kassan är inte längre bland de mer generösa. Men det är fortfarande stränga regler som gäller.

Samuel Engblom menar att det finns ett behov av en höjning av taket i a-kassan och av en satsning på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men det finns även andra dimensioner av arbetslösheten, inte minst när det gäller unga människor.
– Reinfeldt sa i går att många av de unga som är arbetslösa egentligen är heltidsstudenter. Det stämmer. Men samtidigt finns en grupp unga som inte räknas som arbetslösa, nämligen de som inte har sökt jobb den senaste veckan men som vill och kan ta ett arbete när Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning ringer och ställer frågor. De är lika många som heltidsstudenterna.

En ytterligare aspekt som belystes i Agenda är att antalet arbetslösa som blir socialbidragstagare ökar. Den som tar emot socialbidrag måste göra sig av med alla sina tillgångar, inklusive sin bostad, om man äger den.

Men en a-kassa som ersätts av socialbidrag innebär fler problem än så för den enskilde personen.
– När du har a-kassa är det tydligt vilka rättigheter och skyldigheter som gäller gentemot Arbetsförmedlingen. Gentemot kommunernas försörjningssystem finns inte samma tydlighet. Därför vore det bra att få in människor i a-kassan igen, säger Samuel Engblom.