(Bild: Kennet Ruona)

nyhet Många äldre tvingas flytta för att hemmet inte är tillräckligt anpassat. Nu vill forskare ha deras hjälp att samla information om tillgängligheten i Sveriges bostäder – genom en app.

Dörrar som stängs för snabbt, trånga ytor framför vitvaror eller för höga trösklar i hemmet hindrar äldres möjligheter att bo kvar hemma. Men viljan att bo kvar så länge det går finns menar Susanne Iwarsson som är vetenskapligt ansvarig för projektet Bostadsförsöket. Hon menar att det inte finns tillräckliga kunskaper kring miljöhinder i Sveriges bostäder.

Med hjälp av medborgare vill forskare ta reda på vilka hinder som är vanligast. Så att ändring kan ske:

– Framförallt vill vi ta fram nationellt jämförbara data över hela landet, just nu finns det ingenstans i hela världen. På så sätt kan äldre påverka politiken och framförallt tillgängligheten i sina bostäder genom att använda sig av vår forskning.

Man ”guidas” av appen genom bostaden och svarar på de frågor som dyker upp. Ibland behöver tumstocken komma fram för att ta mått. Martin Bergman är projektledare för Bostadsförsöket och har arbetat länge inom denna typen av forskning, så kallad medborgarforskning. Riskerna för att det ska mätas fel och bli dålig statistik är liten, menar han:

– Det blir ofta väldigt bra informationsinsamling. Folk är väldigt försiktiga och noggranna när de får vara med i de här typerna av forskningsprojekt.

Men för att få en helhetsbild behöver många vara med.

– Vi hoppas att 3000 personer i alla fall är med, förhoppningsvis 10 000, säger Susanne Iwarsson.

Än så länge har 12 personer mätt och rapporterat in om sin bostad. I och med tanken att det ska vara ett massexperiment har Martin Bergman fått i uppdrag att nå ut till de gruppen som berörs och engagera dem:

– Ja, det har inte rullat igång riktigt än men vi hoppas på att få in många fler. Vi kör det här under två månaders tid men vi får jobba hårt med att få ut informationen om projektet.

Om tillräckligt många är med i studien hoppas Martin Bergman på att det kan leda till ändringar för den äldre befolkningen.

– I förlängningen kan nya kunskaper om vad de vanligaste problemen kring tillgänglighet användas som grund för policyförändringar. Det blir en forskningsbaserad grund för att dels införa nya regler och riktlinjer men även vara guidande i renoveringar och ombyggnationer, säger Martin Bergman.

– Alla kommer vara där en dag när vi blir gamla. Vi kommer ha en viss grad funktionsnedsättning förr eller senare. Och det här handlar om att vi ska kunna leva självständiga och bra liv när vi är äldre.

Om tillräckligt många engagerar sig i studien, som forskarna vill, behöver man räkna med viss försiktighet inför resultaten, menar Susanne Iwarsson:

– En viktig aspekt är tillförlitligheten, kan allmänheten samla in tillförlitliga värden om miljöhinder i bostäder på detta sätt? Vi har lång erfarenhet av den typ av metodik som används, inklusive studier av tillförlitlighet, men nu ger vi oss ut på djupt vatten genom att engagera medborgare i forskningen.

Projektet pågår fram till slutet av oktober.