Foto: Fanjunkare Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Socialdemokraterna har hittills inte varit beredda att säga att de afghanska tolkar som arbetat på svenskt uppdrag skall få asyl. Nu hänvisar man till en motion från i höstas, där man kräver en översyn av skyddet för tolkarna.

Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott, sade i förra veckan att de Afghanska tolkarna inte per automatik skall få asyl i Sverige.
– Jag är inte beredd att i dag säga att tolkarna automatiskt ska få asyl. Det finns mycket annat vi kan göra innan vi når den punkten.
– Man måste gå igenom varje enskild person och se vad som behöver göras i varje fall. Det kan finnas många lösningar på plats. Det kan finnas andra arbeten, det kan handla om att flytta inom landet, sade Peter Hultqvist till Dagens Nyheter.

Samtidigt finns en motion om att regeringen bör starta en översyn av skyddet för tolkarna. Denna motion hänvisade Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson Fredrik Lundh Sammeli till på twitter på söndagskvällen, där han skrev att “Det finns en motion i frågan om afghanska tolkar, den bifaller vi. Frågan måste lösas! Utgår från brett stöd för vår motion.”

Motionen har rubriken “Bevilja uppehållstillstånd för afghanska tolkar” och i motionen står det att tolkarna ”på ett avgörande sätt möjliggjort för de svenska styrkorna att fullfölja det uppdrag som vi i Sveriges riksdag har fattat beslut om” och att det därför är ”fullt rimligt att starta en översyn som handlar om hur skyddet för tolkar som används av Försvarsmakten kan förstärkas”.

Motionen kommer att behandlas i Socialförsäkringsutskottet där Gunnar Axén (M) är ordförande. Han anser att ansvaret för tolkarna i första hand är Försvarsmaktens.
– Om Försvarsmakten anser att de här personerna har ett skyddsbehov kan den ju lösa detta på egen hand genom att anställa dem. Då kan de komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare och har efter fyra år möjlighet att få permanent uppehållstillstånd, säger Axén i en intervju i Dagens Nyheter.

Axén förutspår att den socialdemokratiska motionen avslås.
– Regeringen har ju gett Försvarsmakten i uppdrag att analysera skyddsbehovet för de här tolkarna och medan man arbetar med frågan finns det ingen anledning för oss att uttala oss om detta, säger Axén till DN.

Frågan om de afghanska tolkarna blev aktuell i förra veckan, då ÖB Sverker Göransson i en intervju i Dagens Nyheter krävde att de afghanska tolkarna skall få asyl i Sverige. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan tidigare ställt sig bakom ÖB:s linje. Regeringen anser inte att det behövs ett asylprogram för de afghanska tolkarna.