Två timmar i skogen per vecka är en riktig hälsokur, visar en brittisk studie. Foto: Pixabay

HÄLSA Spenderar du minst två timmar i veckan ute i naturen? Bra, då ökar du dina chanser att ha en god hälsa, visar en studie med 20 000 medverkande.

Att vi mår bra av att ägna tid i skog och mark kan nog de flesta känna. Men hittills har det varit ont om större studier som visat just det sambandet. Nu har en studie som inkluderar 19 806 personer i Storbritannien bekräftat att tiden vi tillbringar i naturen gör konkret skillnad.

I studien Natural Environment Survey visar det sig att den som tillbringar 120 minuter i veckan i naturen rapporterade om bättre upplevd hälsa än de som tillbringat kortare tid ute. De positiva hälsoeffekterna visade sig oavsett om utevistelsen varit uppdelad på flera tillfällen eller en längre tur. Mest utdelning fick de som tillbringat 200 till 300 minuter i veckan i naturen. Därefter var den positiva effekten konstant, det visade sig med andra ord inte ge en ännu större fysisk och psykisk förbättring att tillbringa mer tid än fem timmar i naturen.

De positiva hälsoeffekterna påverkades inte av faktorer som ålder, klass, kön eller funktionsvariationer. De som hade möjlighet att vara ute i naturen uppgav genomgående att de upplevde sig vara mer välmående.

I studien har forskarna, bland annat med koppling till Uppsala universitet, granskat de befintliga men mindre studier som gjorts gällande fördelen med gröna ytor i bostadsområden. Slutsatsen blir att det är viktigt för den självupplevda hälsan att vara ute i naturen, oavsett om det är på grönytor i hemmiljön eller under en tur i skogen.

Studien har tagits fram av universitetet i Exeter och publicerats i Nature, Scientific Reports.