Foto: Pixabay

Eko Ekologisk mat serveras på många förskolor, sjukhus och på äldreboenden runt om i Sverige. Men skillnaden mellan bästa eko-kommun och den kommun som serverar mint eko är stor. Vi har hela listan, kolla var din kommun hamnar. 

I Sverige serveras varje dag cirka 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg.

Ekologiska livsmedel står för omkring 38 % av de totala livsmedelsinköpen i kommun och region. Målsättningen för den offentliga sektorn är 60 procent ekologiskt. Fem kommuner klarar målet: Lund (82 procent), Vellinge (78 procent), Malmö (65 procent), Örebro (64 procent) och Borlänge (61 procent), visar den årliga sammanställning som Ekomatcentrum gör.

I botten på Ekomatcentrums lista finns Klippan (3 procent), Storuman (8 procent), Tomelilla (8 procent), Piteå (11 procent) och Bollnäs (11 procent).

Ekologisk eller svekologisk?

Vanligast är att mejeriprodukterna, kaffet och teet och baljväxterna är ekologiska. Mejeriprodukterna är också ofta svenska, likaså äggen. Ungefär en fjärdedel av livsmedelsinköpen som kommun och region gör är både ekologiska och med svenskt ursprung, »svekologiska«. Endast 15 procent av köttet är ekologiskt, varav drygt 95 procent är av svenskt ursprung.

I och med 2020 behöver många kommuner och regioner spara pengar. Men ekologiskt behöver inte bli dyrare, om det är en del av ett större tänk menar Linda Sandgren, utvecklingssamordnare på måltidsservice i Lund. Lund har aldrig fått något tillskott i budgeten för inköp av ekologiska livsmedel.

– För att ha en budget i balans och ändå kunna erbjuda obesprutade grönsaker och kött från djur som fått betat fritt så har vi jobbat med många olika delar: minska matsvinnet, säsongstänket, göra menyn grönare – vilket inte bara är bra er en ekonomisk synvinkel utan också för så väl hälsan som för miljön, säger Linda Sandgren.

Slopat 100 procents mål

Men den största framgångsfaktorn till Lunds eko-siffror är enligt Linda Sandgren att Lund haft tydliga politiska mål och beslut.

– I Lund har det funnits ett tydligt politiskt beslut att sträva efter 100 procent ekologiskt. Det beslutet har påverkat på alla plan, alla kommunens förvaltningar och anställda har varit involverade.

I år var året då 100 procents målet var tänkts att nå – men inte nu längre. I december förra året revs målet med 100 procent ekologiska livsmedel upp av den nya kommunstyrelsen.

Linda Sandgren vet i nuläget inte hur arbetet framgent kommer att se ut men säger att beslutet ändå märks direkt.

– Vi står inför nya grossistupphandlingar till exempel och behöver ett förtydligande från politiken kring hur vi ska tänka och vilken ambitionsnivå vi ska ha. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta jobba långsiktigt med våra livsmedelsinköp.

Läs mer: Är eko-maten hotad?