Religiösa friskolor Socialdemokraterna föreslår att religiösa inslag under skoltid ska förbjudas. Minoritetsskolor ska dock vara undantagna reglerna.

Redan på förra årets kongress klubbade Socialdemokraterna igenom ett förslag som sa att religiösa inslag ska vara förbjudna under skoltid. Nu presenteras förslaget som ett vallöfte inför riksdagsvalet.

– Jag tänker aldrig acceptera att det förtryck som jag och många med mig har flytt från letar sig in i det svenska skolsystemet, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Frågan har tidigare lyfts i riksdagen men inte fått tillräckligt stort stöd för att regeringen ska utföra ändringar, men civilministern hoppas nu att de ska tänka om.
Sveriges skolor ska styras av lärare och pedagoger, inte präster och imamer, säger han till Aftonbladet.

Förslaget innebär inte att religiösa inslag helt ska förbjudas i skolorna, men det ska inte få ske i organiserad form under skoltid. Det ska till exempel vara tillåtet för elever att be, men det ska inte vara en verksamhet organiserad av skolan.

De judiska skolorna runt om i landet kommer inte påverkas av en eventuell lagändring »med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning«, som Socialdemokraterna beskriver det.

Även Liberalerna vill införa ett stopp för nya religiösa friskolor och att befintliga religiösa friskolor inte ska ges tillstånd att utöka antalet elever.

Dagens Arena har sökt Ardalan Shekarabi för en kommentar.