Mike Waxmann

Debatt Ibland upplever jag att många väljare tycker det känns meningslöst att höja sin röst. (S) bör ta sitt ansvar och möta väljarna i mycket större utsträckning än idag, skriver fritidspolitiker (S) Mike Waxmann. 

“Politik är att vilja”, sa Olof Palme 1964.
Detta uttalande borde vara än mer aktuellt idag men frågan är vem som ska vilja? Politiker eller folket eller både och ?

Enligt SOM-institutets senaste opinionsundersökning så visar den att en majoritet av svenska folket tycker att vi är »på fel väg«. Då bör ju det statsbärande partiet jobba mer för att inte i första hand bara nå ut till folket utan kanske ännu mera lyssna på folket, däri tror jag det brister en hel del!

Demokrati i mitt land Sverige betyder att den representativa demokratin innehåller olika mekanismer som skall säkerställa att alla människor i ett samhälle har samma makt i politiken och detta är enligt mig något fundamentalt för att demokratin ska fungera.

Det innebär att politiker måste lyssna in folket, för att visa att man tar sin roll på största allvar.

Vet man inte som parlamentarisk ledamot vad väljarna tycker kan man inte heller företräda dem hur gärna man än vill och i slutändan tappar folket förtroende för demokratin.

Hur kan jag då som fritidspolitiker visa att jag förstår och lyssnar på vad folket vill? Ja, detta kan vi ju idag mäta via opinionsmätningar och visar jag då en annan vilja än den »vilja« jag bör företräda,ja då ser väljarna detta och förtroendet för mig och mitt parti viker vilket med största sannolikhet kommer att synas i nästkommande val.

Väljarna upplever inte den närhet mellan politiker-väljare som följt (S) genom historien.

Som parti så bör (S) ta sitt ansvar i den här frågan och gå ut för att möta väljarna i mycket större utsträckning än man gör idag.

Ovanifrån planerade »möten«, tal, duger inte.Väljarna upplever inte den närhet mellan politiker-väljare som följt (S) genom historien.

När folket utnyttjar sin rätt att demonstrera, skriva, göra namninsamlingar m.m., då måste politikerna ta till sig detta och föra en dialog med väljarna, men detta har man inte gjort i tillräckligt stor utsträckning.

Ibland kan jag uppleva det som att många väljare tycker det känns meningslöst att höja sin röst och detta är allvarligt. Det gäller inte specifikt (S) men vi måste ta det på än större allvar.

Det mest påtagliga med den drygt tvåhundraåriga representativa demokratin är ju att politikernas sanning och vad man presterar numera kan prövas.

Medborgarna kan via valen visa om det finns något stöd eller inte, vilket inte var fallet från början av den representativa demokratin då kungar, feodalherrar styrde lite som man behagade.

När nu Sverige går till val den 9 september så hoppas jag att (S) har jobbat för att nå ut till så många nya väljare som möjligt, speciellt dom nyanlända, oavsett om dom bara kan rösta i kommunalvalen.

I Sverige har vi väldigt många förstagångsväljare, både yngre och äldre, bland dom nyanlända och jag önskar att (S) tar vara på denna möjlighet och söker deras röster. De nyanländas röster behövs, om inte annat för att visa att vi lever i en demokrati där en röst är lika viktig nu som mellan valen.

Mike Waxmann är socionom och fritidspolitiker (S).