Bild: Victor Svedberg
Bild: Victor Svedberg

skatter Röd skatteväxling eller grön dito – oavsett vad det kallas vill nästan alla riksdagspartier sänka inkomstskatterna i någon mån. Socialdemokraterna är enda parti som inte driver någon skattesänkning alls på löner.

Socialdemokraternas enda förslag om skattesänkning inför valet är sänkt pensionärsskatt, för att utjämna kvarvarande skillnad mellan skattenivån på lön och pension. Partiet anser i övrigt att befintliga skatteintäkter behövs för välfärden.

– I grund och botten handlar det här valet om huruvida vi ska sänka skatter eller klara av välfärden. Vi kommer att ha rekordmånga barn och äldre framöver. Sedan kan man resonera om att man ska ta in skatter på olika sätt. Vi vill höja skatten med 5 miljarder kronor för banker och på kapitalinkomster, säger Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet.

Vänsterpartiet anser att de både har råd att sänka inkomstskatter och satsa på välfärden.

– Vänsterpartiet höjer kapitalskatten och trappar av ränteavdragen till 25 procent. Då kompenserar vi genom att sänka skatten med 2 800 kronor på inkomster upp till 30 000 kronor, och sedan lite mindre mindre upp till 40 000 kronor, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Hur mycket är det här populism för väljares plånböcker?

– Vi kallar det för rättvisa, för det är ju grupperna som tjänar över 40 000 kronor i månaden som har gynnats länge av den politik som förts. Fortsätter vi så här kommer vi att gå om USA på 1930-talet när det gäller inkomstklyftor – vem skulle tro det? säger Ulla Andersson.

Men Socialdemokraterna tycker inte att sänkta skatter för de med lägst inkomster är rätt väg att gå.

– Det viktigaste för att komma tillrätta med inkomstklyftor är att de som tjänar mest betalar mer, och att de som inte arbetar kommer i arbete, säger Fredrik Olovsson.

 Även LO har öppnat upp för sänkta skatter i sina lågavlönade grupper. Kan det bli verklighet längre fram?

– Kan man göra det svenska skattesystemet mer effektivt än idag så är det möjligt. Det kommer kräva ett blocköverskridande arbete, och jag ser inte att vi är nära det idag, säger Fredrik Olovsson.

Övriga partiers inkomstskatteförslag i urval:

Moderaterna: 22 miljarder i jobbskatteavdrag

Centerpartiet: Återställning av jobbskatteavdrag som det var under alliansregeringens tid. Höj gränsen för när man betalat statlig inkomstskatt.

Liberalerna: Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt från cirka 39 000 till 44 000 kronor. Slopa värnskatten.

Miljöpartiet: Grön skatteväxling där höjda miljöskatter växlas mot sänkta inkomstskatter för 5 miljarder kronor, och bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag.

Sverigedemokraterna: Sänkta inkomstskatter och sänkta arbetsgivaravgifter.