Cancerdrabbade barn tvingas söka vård i annat län. ”Det är inte acceptabelt” säger oppositionslandstingsråd Dag Larsson (S) som kräver svar från Filippa Reinfeldt (M).

På torsdagen berättar TV4 Stockholm om att cancerdrabbade barn tvingas åka till ett annat län för att få vård på grund av att det saknas sjuksköterskor inom barncancervården på Astrid Lindgrens sjukhus. Samtidigt har Dagens Nyheter rapporterat att antalet klagomål inom cancervården i det närmaste fyrdubblats på fem år.

Det går inte att lämna hela ansvaret till sjukhusledningarna. Landstingsmoderaterna har inte lyckats åstadkomma nödvändiga förbättringar trots att de har styrt landstinget i sju år. Jag saknar fortfarande svar från Filippa Reinfeldt kring hur hon ska göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare så att vi kan behålla nuvarande personal och attrahera nya medarbetare, säger Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson i ett pressmeddelande.

Dag Larsson säger också att Socialdemokraterna anser att sjukvården måste gå ifrån dagens ersättningssystem, som ersätter för utförda åtgärder och premierar förstagångsbesökare till ett ersättningssystem som “sätter patientens hälsonytta främst”:
– För att detta ska lyckas måste sjukvårdspersonalen få som huvuduppgift att se till patientens hela behov av sjukvård och inte enbart tvingas fokusera på separata delar, säger Dag Larsson.