Bild: Flickr/Nicola Albertini

Rutavdrag I takt med att den kommunala äldreomsorgen urholkas växer skaran av rika äldre personer som använder ruttjänster, visar en ny rapport. »Om kommunerna fortsätter skära ner riskerar rutavdraget att leda till ännu större skillnader mellan fattiga och rika«, säger forskaren Helene Brodin.

Det är framför allt äldre välbärgade personer i rika Stockholmskommuner som utnyttjar rut-avdraget, visar en ny rapport från Arena Idé.
60 procent av rutavdragen görs av de 20 procent av befolkningen som har högst inkomst och 20 procent av rutavdragen görs i åldersgruppen 85-95 år.

Dessutom är användningen av rut-tjänster skevt fördelad i landet. Sett till befolkningen storlek är rutavdraget nästan 80 procent större i Stockholm än i övriga Sverige.

Hushållsnära tjänster för äldre – Arena Idé
Hushållsnära tjänster för äldre – Arena Idé

– Rutavdraget vänder på hela principen i den svenska välfärdsstaten som handlar om att föra över resurser till de mest behövande. Nu går i stället pengarna till höginkomsttagarna, säger Helene Brodin, forskare på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.

Samtidigt har resurser till äldreomsorgen inte skjutits till i samma takt som den äldre befolkningen har ökat. Något som visat sig i form av brist på platser på äldreboenden, minskad andel äldre med hemtjänst och en kraftig ökning av anhörigomsorg. Därmed finns en risk att äldreomsorgen blir än mer ojämlik i framtiden, menar Helene Brodin.

Rutavdraget vänder på hela principen i den svenska välfärdsstaten

– Om kommunerna skär ner på de biståndsbedömda serviceinsatserna för att spara pengar och förväntar sig att äldre själva ska finansiera servicen via rutavdraget blir gapet mellan fattiga och rika ännu större.

Rapportförfattarna kan också visa att ju fler privata utförare inom hemtjänsten det finns i en kommun, desto större är rutavdragen. Ett samband som finns kvar även när man tar hänsyn till inkomst och ålder.

– Egentligen är det inte så konstigt. Bor man i en kommun, exempelvis Stockholm, där det finns en stor andel privata utförare så är det enklare att utnyttja rut-avdraget.

* Rapporten bygger på siffror t.o.m 2015. Den 1 januari 2016 halverades taket för rutavdrag från 50 000 till 25 000 kronor. Enligt Skatteverket var det dock knappt 2 procent som köpte rut-tjänster för mer än 25 000 kronor.