Ardalan Shekarabi Bild: Regeringskansliet

sjukersättning Nu ska regelverket för att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning bli mer generöst efter att antalet nybeviljanden har sjunkit år för år. Förra året fick 5 000 nya personer sjukersättning, vilket kan jämföras med att 18 000 anses vara en »normalnivå«.

Regeringen fattade på torsdagen beslut om att tillsätta en utredning som ska se över hur det kan bli lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning. Särskild utredare blir Samuel Engblom, i dag samhällspolitisk chef på TCO.

– I praktiken är förmånen sjukersättning på väg att fasas ut. Vi har gått från att vara väldigt generösa med att bevilja sjukersättning, även till personer med arbetsförmåga, till att bli extrema åt andra hållet, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) under en presskonferens som hölls på telefon.

Annika Strandhäll sa under tiden hon var socialförsäkringsminister att 18 000 nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning om året kan ses som »normalnivåer«. I dag är det mindre än en tredjedel av det antalet som beviljas ersättningen.

Utredningen ska också specifikt se över hur det kan bli lättare för de som närmar sig pensionsåldern, som har slitit ut sig och inte orkar arbeta längre, kan omfattas av mindre stränga regler gällande sjukersättning.

Ardalan Shekarabi berättade att regeringen på senare tid gjort studieresor till Danmark och Finland för att ta del av deras motsvarande system, och erfarenheten var att Sverige står ganska ensamma om att inte ha något ersättningssystem som är tillgängligt för den här gruppen som närmar sig pensionsåldern. Istället väljer många att ta ut pensionen i förtid, vilket ofta innebär en stor ekonomisk förlust på pensionen totalt sett.

– Vi ska höja pensionsåldern, men har ingen ventil för den här gruppen, sa ministern.

En annan grupp som påverkas av utredningen är unga personer med funktionsnedsättning som har fått allt svårare att beviljas aktivitetsersättning (som ges upp till 29 års ålder).

Utredaren ska också se över reglerna för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning, samt vad som gäller vid bisysslor, arbete och studier för den som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

– Frågan har varit om den som har sjukersättning har rätt att ha förtroendeuppdrag, eller om påverkar arbetsförmågebedömningen? Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att människor inte avstår från att engagera sig i en organisation, sa Ardalan Shekarabi.

På Dagens Arenas fråga om varför det har tagit så pass lång tid att få fram ett utredningsdirektiv, då den förra regeringen redan 2018 slog fast att regelverket var för strängt, sa ministern att frågan har legat på hans bord sedan oktober, och att regeringen sedan dess har arbetat snabbt med frågan.