Vibeke Hammarström FOTO: Diderstaz/flickr, David Lagerlöf

AVTAL 17 I över åtta månader har förhandlingarna mellan prästfacket KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation pågått. Skulle den pågående medlingen misslyckas kan det innebära Sveriges första präststrejk.

– Det har funnits en gentlemans agreement att inte strejka eller lockouta. Tyvärr verkar den tiden vara ett minne blott om arbetsgivaren vill försämra såhär kraftigt

Efter ett sommaruppehåll träffades i förra veckan Krykans Akademikerförbund, KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. Parterna befinner sig fortfarande långt ifrån varandra och enligt KyrkA finns ett överhängande hot om strejk, förbundets första någonsin.

Skao har sedan tidigare slutit ett avtal med Vision och Kommunal. Avtalet innebär att alla förbunden accepterar även de andra fackförbundens specialregler. Inom den svenska kyrkan finns sex stycken arbetstidsmodeller. Enligt Vibeke Hammarström kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund,  är präster den enda yrkesgrupp som i och med det nya avtalet blir av med sina arbetstidsmodeller.

– Vision och kommunal har fått behålla sin arbetstidsmodeller, men arbetsgivarparten har i det här fallet tagit bort prästernas och det har de andra fackförbunden skrivit på, vilket är väldigt olyckligt, säger Vibeke Hammarström.

Enligt Hammarström medför avtalet också andra försämringar.

– Präster kommer inte att få någon ersättning för obekväm arbetstid eller övertid, vilket alla andra yrkeskategorier får.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao, bekräftar att arbetsgivarna har efterfrågat flexiblare och mer enhetligare arbetstidsregler, men vill inte kommentera avtalet i detalj.

– Det finns ett antal felaktiga påståenden om svenska kyrkans arbetsgivarorganisations inställning i kollektivavtalsförhandling, men vi befinner oss i medling och måste respektera det, och ska därför inte kommentera pågående förhandlingar.

Skulle medlingen misslyckas kommer Kyrkans Akademikerförbund överväga strejk, vilket i sådana fall skulle innebära den första präststrejken någonsin i Sverige.

– Det finns en stark strejkvilja bland prästerna, vilket kanske är lite förvånande, men det finns en väldigt stor upprördhet över att man ska få sämre avtal än alla andra.

I Skaos styrelse är Socialdemokraterna i majoritet. Enligt KyrkA påverkar Socialdemokraternas inflytande över Skao hur arbetsgivarorganisationen förhandlar med prästfacket.

– Ordföranden för Skao styrelse Jösta Claesson är socialdemokrat.  Han är själv med i Vision (där han har uppdrag som huvudskyddsombud). Vision fick igenom sina avtalskrav utan några försämringar överhuvudtaget. Vi har försökt nå honom, men han vill inte tala med oss, säger Hammarström och fortsätter:

– Socialdemokraterna i Karlstad stift har uteslutit präster. De får inte längre vara med på socialdemokraternas vallista. Dessa idoga anklagelser från bland annat Jösta Claesson om att präster arbetar mindre än andra kan inte vi se som någonting annat än ett väldigt ifrågasättande av prästyrket.