“Det här inte är en grupp regeringen tycker man behöver göra något särskilt för.”

– Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt.

Så föreslog statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i en intervju 2011 att de 400 000 som lämnat a-kassan sedan 2006 ska försörja sig.

För den grupp utförsäkrade som helt saknar förvärvsinkomst och inte heller återfinns i sjukförsäkringen eller är registrerade hos Arbetsförmedlingen är läget detsamma. Samtidigt som några i gruppen Dagens Arena rapporterade om i tisdags sannolikt får ekonomiskt bistånd står många helt utan vare sig inkomst eller försäkring.

Nu reagerar oppositionen på de färska siffrorna från Försäkringskassan.
– Det här är ett jättebekymmer. Och ekonomiskt bistånd får de inte om de lever med någon som har inkomst. Jag tycker det är ett väldigt bekymmer om vi i Sverige som avskaffat sambeskattningen nu bakvägen återinför den genom att hänvisa sjuka till försörjningsstöd när de blir utförsäkrade, säger Gunvor G Ericsson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet, till Dagens Arena.

Socialdemokraternas Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, är också djupt kritisk.
– Det har blivit den enda utvägen för många, att privat försöka klara sin försörjning. Det sätter människor och deras familjer, för att inte tala om deras barn, i en ohållbar situation.

Gunvor G Ericsson och Miljöpartiet är också kritiska till att regeringen fortsätter på den inslagna vägen trots att man inte kan säkert kan säga att fler kommer tillbaka i jobb på lång sikt.
– Dessutom kan man se att sjukskrivningarna nu ökar igen och det är inte bara de så kallade “återvändarna”, utan även de korta sjukskrivningarna, då kan man inte säga att systemet fungerar så speciellt väl.

Ett första steg, enligt Ericsson, är att se till att det alltid sker en individuell prövning i varje enskild människas fall i stället för att förfarandet avgörs av antalet dagar en person varit sjukskriven. En bild som delas av Vänsterpartiets Wivi-Anne Johansson, som menar att ingen ska hamna helt utanför systemet på det sätt som sker i dag.
– Det här är en grupp som aldrig borde finnas. Den finns därför att man har ett system som sorterar bort folk fastän de är sjuka. Man måste ta bort tidsgränsen helt enkelt så att man inte kan bli utförsäkrad, säger hon till Dagens Arena.

Johansson, som också är ledamot i socialförsäkringsutskottet, tror inte att alliansen kommer att ta några initiativ till att fånga in och hjälpa den grupp som står helt utan försörjning efter utförsäkring.
– Det finns ingen ambition till det hos regeringen. I stället har man uttalat sig och sagt att det är rimligt att anhöriga försörjer. När man vet det förstår man att det här inte är en grupp regeringen tycker man behöver göra något särskilt för.

En bild som delas av Tomas Eneroth (S).
– Min gissning har varit att flera av dem inte orkar förudmjuka sig mer med att gå till Försäkringskassan och bli illa bemött eller att gå till socialen, utan man väljer att försöka klara sig inom familjen fram till ålderspension. Reinfeldt säger att man ska vända sig till familj och vänner och vi har påpekat att det inte anstår en välfärdsstat att resonera på det sättet, säger han till Dagens Arena.

Han betonar att Socialdemokraterna fortsätter driva linjen för att tidsgränser som tvingar ut personer ur sjukförsäkringen ska bort helt – i stället ska tidsgränsen tala om när Försäkringskassan blir skyldig att se till att den sjuke får rehabilitering. Dessutom vill Socialdemokraterna att arbetsgivarens skyldigheter regleras tydligare så att skuldbördan inte bara hamnar på den enskilde sjuka. Enligt Eneroth slår det nuvarande systemet ut fler än det gamla.
– Jag tror att fler ställs permanent utanför arbetsmarknaden med det nuvarande systemet och det är också rimligt att tro att det blir så eftersom det blivit den effekten av den här typen av åtstramningar också i andra europeiska länder.

Wivi-Anne Johansson säger att oppositionen måste prata ihop sig på nytt för att få upp frågan på dagordningen igen, till exempel genom utskottsinitiativ. Men framför allt vill hon se att systemet förändras i grunden.
– Ska man hålla på med massa plåster och hitta ett särskilt system för den här gruppen? Då bibehåller man och accepterar ett orimligt system. Då får man titta på försörjningsstödsbiten och fråga sig om det är det som ska ersätta våra trygghetssystem?