Förra året anmäldes 270 islamofobiska hatbrott, en ökning med 40 procent. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Av Brå:s siffror framkommer samtidigt att det totala antalet hatbrott minskade.