Thomas Selig

Elevers betyg är allt mer beroende på den skola barnet går i. En viktig förklaring är den ökade segregationen, visar IFAU-rapport.

Slutbetygen i årskurs 9 påverkas i allt högre utsträckning av vilken skola eleven går i. Det framkommer i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Enligt rapportförfattaren Helena Holmlund går elever i dag i högre utsträckning med klasskamrater som delar en liknande bakgrund. Den ökade segregationen pekas ut som en förklaring till att betygsskillnaderna växer.
– Vi kan se att en ökad socioekonomisk sortering kan förklara en del av den här utvecklingen, säger forskaren Helena Holmlund till Dagens Arena.

Forskarna har också kommit fram till att låga resultat i de nationella proven kompenseras i betygssättningen. Något som tidigare har uppmärksammats, men då främst genom att friskolor sätter högre betyg än resultatet i de nationella proven.

– Vi kan se att skillnaderna mellan skolor i resultat i nationella proven är större än skillnaderna i årskurs 9-betyg. Det tyder på att det finns en slags kompensatorisk betygssättning. Skolor med låga resultat på de nationella proven ger förmodligen högre slutbetyg, säger Helena Holmlund.