T v: från film på Alfa-kassans hemsida, th: Annelie Westman. Bild: Per-Arne Rynning.

a-kassa Alfa-kassan har haft högt tryck och längst väntetider under corona. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) hänger problemet ihop med underbemanning. Men så sent som 2017 kritiserade IAF Alfa-kassan för höga administrationskostnader – vilket ledde till att kassan minskade personalstyrkan.

I en annan artikel har Dagens Arena beskrivit hur väntetiderna för ersättning från a-kassorna har ökat dramatiskt under corona, särskilt för vissa a-kassor. Det hänger dels ihop med konjunkturpåverkan på enskilda branscher, dels med strukturella problem som fanns redan före pandemin, menar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Särskilt pekas Alfa-kassan ut av IAF som en kassa där

– Alfa-kassans väntetider ökade redan 2018, och det har vi riktat kritik mot dem för tidigare. Vi skrev i en rapport att de helt enkelt är underbemannade, säger Annelie Westman, enhetschef på IAF.

IAF genomför på regeringens uppdrag ett pågående tillsynsärende mot Alfa-kassan, Hotell- och restauranganställdas a-kassa och Småföretagarnas a-kassa just på grund av de långa genomströmningstiderna.

– Det handlar mycket om dialog. Vi kallar till möten där de ska redogöra för vad de gör och vilka åtgärder de vidtar. Så mycket mer är det inte möjligt att göra för oss, säger Annelie Westman.

Men enligt Olle Åkerlund, kassaföreståndare på Alfa-kassan, beror kassans bristande personalkapacitet i början av pandemin på IAF.

– De har inte kritiserat oss för låg bemanning, de har kritiserat oss för att ha för stor administration i förhållande till andra a-kassor. Då har vi skurit ned och inte nyanställt vid pensionsavgångar, säger Olle Åkerlund.

IAF:s synpunkter är, menar han, förklaringen till att kassan gick in i pandemin i underbemannat läge. Det har man ändrat på nu genom att under 2020 fördubbla personalstyrkan: från 100 till 200 personer.

När Dagens Arena läser IAF:s tillsynsrapport av Alfa-kassan från 2017 hittar vi skrivningar om att administrationskostnaderna hos kassan är för höga i förhållande till belastningen i form av ersättningsdagar hos arbetssökande:

»2014 konstaterade IAF att arbetslöshetskassans administrationskostnader låg på en fortsatt hög nivå vilket sannolikt berodde på att finansieringsmodellen saknar tydliga incitament för arbetslöshetskassan att anpassa administrationskostnaderna efter arbetsbelastningen genom den relativt höga nivån på anslaget från staten. Även om arbetslöshetskassan har arbetat för att minska administrationskostnaderna kvarstår problematiken med finansieringsmodellen. Inte minst då anslaget överstiger arbetslöshetskassans administrationskostnader«.

När Dagens Arena ringer upp Annelie Westman på IAF igen säger hon att hon inte minns exakt vad de skrev om administrationskostnader 2017, och att minskad administration inte med nödvändighet behöver innebära färre handläggare.

– Handläggningstiderna började sticka iväg redan 2018. I juni 2020 konstaterade vi i en ny rapportatt personalomsättning och de org. Organisationsförändringarna som Alfa-kassan beslutade om 2017, tillsammans med hög personalomsättning, låg bakom att man hade för lite handläggarkraft, säger Annelie Westman, som menar att Alfa-kassan borde ha haft tid på sig att ställa om.