Magdalena Andersson, presskonferens om coronaåtgärder.

corona 13 000 fler kan få a-kassa i månaden efter att regeringen sänker krav på medlemstid och arbetade timmar. Dessutom höjs såväl grundbelopp som tak. Regeringen satsar också på Arbetsförmedlingen och fler utbildningsplatser för att möta en ökad arbetslöshet.

Nu kommer de utlovade ändringarna av regelverket för a-kassan, för att möjliggöra för fler att få ersättning. Det är en del i ett nytt krispaket som regeringen lägger fram för att möta coronaspridningens effekter på ekonomin och arbetsmarknaden.

Kravet på medlemsskap i a-kassan för att få rätt till ersättning sänks från 12 till tre månader. Dessutom sänks kraven på hur mycket man måste ha arbetat för att få rätt till a-kassa; från 80 till 60 timmar i månaden.

Övriga förändringar av a-kassan:

*Höjning av både tak (från 910 till 1 200 kronor om dagen) och grundbelopp (från 365 till 510 kr om dagen för den som jobbat heltid) under nio månader.

*Sex karensdagar slopas i a-kassan.

*A-kassorna tillförs extra medel för handläggning.

Finansminister Magdalena Andersson (S) förklarade varför det var motiverat att göra så fler kvalificerar sig till a-kassan och dessutom höja tak och grundbelopp.

– Just nu finns en risk att arbetslösa behöver söka sig till socialkontoren för att få försörjningsstöd, att fler får tillgång till a-kassan gör att kommunerna inte behöver belastas ännu mer. Det finns också en poäng med att upprätthålla efterfrågan, genom höjda belopp, för annars finns risk att man inte skulle kunna betala sina amorteringar och räntor på bostadslån, så att krisen på sätt fortplantar sig till bostadsmarknaden, sa Magdalena Andersson.

Reformen beräknas ge 13 000 fler personer på månadsbasis tillgång till a-kassan.

Dessutom skjuter regeringen till pengar Arbetsförmedlingen för att handlägga fler arbetslösa, och arbetsmarknadsåtgärderna extratjänst, nystartsjobb och introduktionsjobb förlängs med ytterligare ett år för de som är i en sådan åtgärd. Stödet för att starta eget företag förlängs samtidigt från sex till 12 månader.

Kommunerna får mer pengar för att ordna sommarjobb för ungdomar, och extra medel ska möjligagöra fler subventioners jobb inom natur- och skogsvård.

Förutom satsningar på arbetsmarknadspolitiken, byggs utbildningsplatser ut både på högskolor och yrkeshögskolor för att rusta de som förlorat sitt jobb. Det här ska bland annat ske genom att distansundervisningen utvecklas. Regeringen vill bland annat se fler öppna digitala utbildningar, som inte kräver antagning, är avgiftsfria och öppna för allmänheten.

Ett slopat fribelopp för vårdstudenter gör att de som tar studielån från CSN, ska kunna arbeta extra inom vården utan att behöva oroa sig för att bli återbetalningsskyldiga i slutet av året.

LO välkomnar regeringens beslut, vad gäller både a-kassan och kompetenshöjande åtgärder, även om den fackliga organisationen gärna hade gått ännu längre. Therese Guovelin, LO:s vice ordförande, kommenterar lättnaden i villkor för att få rätt till a-kassa och höjda belopp:

– Det här är oerhört viktigt för de som inte blir inringda på jobb längre, jag tror det är mer än vad många hade väntat sig, säger Therese Guovelin.

Kommer LO arbeta för att permanenta de nya beloppen och kriterierna för a-kassan?

– LO och fackförbunden står på medlemmarnas sida så det är självklart att flera av de tillfälliga besluten vill vi gärna på sikt ska komma att gälla permanent. Det är gamla krav som vi kommer fortsätta att stå för.