Reglerna för arbetskraftsinvandring behöver ses över, menar Maria Ferm (MP). Före- och efterhandskontroller samt sanktioner mot företag som missbrukar regelverket är några av åtgärderna. 

Precis som Dagens Arena skrivit om tidigare under dagen är kritiken mot reglerna för arbetskraftsinvandring svidande i LO-rapporten “Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen”. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm håller med om att reglerna för arbetskraftsinvandring behöver ses över, men menar att en återgång till arbetsmarknadsprövning är helt fel väg att gå.
– Reformen har öppnat upp för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring på ett sätt som inte skedde tidigare. Det är helt enkelt lättare att komma till Sverige och arbeta.

– Vi ser att det finns problem med missbruk och med att folk utnyttjas och det vill vi komma till rätta med. Däremot är en arbetsmarknadsprövning som syftar till att begränsa arbetskraftsinvandringen till Sverige helt fel väg att gå.

Maria Ferm säger att de är medvetna om att det förekommer missbruk av regelverket och att de därför ser över regelverket för arbetskraftsinvandring tillsammans med regeringen.
– Vi har under lång tid drivit ett antal olika förslag. Vi har haft diskussioner med fackförbund, arbetsgivarorganisationer och enskilda migranter om hur lagstiftningen kan förbättras så att man kan förhindra missbruk. Förhoppningsvis kommer kunna presentera åtgärder tillsammans med regeringen inom kort.

Vad för typ av åtgärder det blir vill Maria Ferm i dagsläget inte gå in på. Sedan tidigare driver Miljöpartiet bland annat frågan om att handeln med arbetstillstånd bör kriminaliseras, att man skall kunna byta arbetsgivare inom två år och att tiden för att hitta en ny anställning innan personen förlorar sitt arbetstillstånd ska utökas.
– Jag vill inte gå in på exakt vilka frågor vi driver. Vi kommer att presentera ett gemensamt förslag, så vad det innehåller vill jag inte gå in på. Men det handlar om både före- och efterhandskontroller, sanktioner mot företag och andra sätt att säkerställa att migranters rättigheter stärks.