Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna.

migration Moderaterna presenterade i dag en rad förslag som bland annat krav på heltidsarbete och försörjningskrav för familjemedlemmar som följer med till Sverige. Partiet är berett att runda regeringen och söka stöd i riksdagen för sina förslag.

Januariavtalets fyra partier hade utlovat att lägga fram ett utredningsdirektiv före slutet av 2019 om förändrade regler för arbetskraftsinvandring. I avtalet talas det om att lösa problemet med kompetensutvisningar och införa ett särskilt visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft. Samtidigt sägs det att dagens system för arbetskraftsinvandring ska värnas.

Men utredningsdirektivet har försenats och är ännu inte klart, vilket Dagens Arena rapporterade om förra veckan. Nu går Moderaterna fram med egna förslag för att skärpa regelverket, varav en del varit kända tidigare.

– Vi tror att det finns en majoritet i svenska riksdagen för att lösa det här problemet, och vi är beredda att ta initiativ till att driva igenom en ändring, sa partiledaren Ulf Kristersson till SVT.

M:s förslag handlar dels om att försvåra arbetskraftsinvandring för yrkesgrupper som inte kräver särskild utbildning, och där fusk bedöms vara vanligt, och dels handlar det om att underlätta för så kallad högkvalificerad arbetskraft som tillhör yrken där det råder brist på arbetskraft.

Genom att ställa krav på att arbeta heltid och kunna försörja eventuella medföljande familjemedlemmar vill Moderaterna förhindra fusk och missbruk med arbetstillstånd. I dag tjänar allt för många alltför lite, tycker partiet, och de menar också att många som kommer hit som arbetskraftsinvandrare egentligen är så kallad »dold asylinvandring«.

– Många ligger på lägsta lön 13 000 kronor eller lägre. Var tionde saknar helt inkomst året efter att de kom hit som arbetskraftsinvandrare, sa Ulf Kristersson under presskonferensen.

Efter flera avslöjanden om fusk som rör personliga assistenter som arbetskraftsinvandrat vill Moderaterna nu helt säga stopp till arbetskraftsinvandring till det här yrket. Ulf Kristersson kallade det här »bolagiserad välfärdsbrottslighet«.

Parallellt med de här förslagen för en mer restriktiv lagstiftning, vill Moderaterna underlätta för högkvalificerad arbetskraft som till exempel it-experter och läkare och både komma till Sverige och få rätt att stanna kvar.

– Vi vill införa ett talangvisum. Det har utlovats förslag om det här från januaripartierna, men det har tyvärr inte kommit i utsatt tid, sa Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson.

Ulf Kristersson pekade ut kompetensbrist inom vissa yrken som en viktig fråga för Sveriges företagare.

– De största problemen för företagare är med all respekt inte 3:12-reglerna, utan det är svårigheten att hitta rätt kompetens, sa Ulf Kristersson.

Dessutom vill partiet sätta en maxtid på 30 dagar för handläggning av både de första ansökningarna och förlängningsansökningar av arbetstillstånd för de här grupperna av högkvalificerade personer. I dag menar partiet att handläggningstiden ligger på 98 dagar för ansökningar och 168 dagar för ansökningar om förlängning.

För migranter som kvalificerar sig för ett så kallat talangvisum ska tillvaron i Sverige också förenklas genom att kontakter med olika myndigheter samlas på ett och samma ställe, en så kallad »one stop shop«.

  • Stopp för möjligheter att byta spår från asylansökan vid avslag, till att få arbetstillstånd.
  • Krav på arbetsgivare att betala in arbetsgivaravgifter för tre månader i förväg.
  • Skärpta straff för arbetskraftsmissbruk, som föreslår bli en egen brottsrubricering
  • Migrationsverket föreslås kunna ta biometriska uppgifter om den som söker arbetstillstånd, för att hindra fusk med dubbla identiteter.
  • Migrationsverket föreslår få tillgång till alla myndigheters databaser.