Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson under presskonferens (5 dec 2019).

migration Vid dagens möte i socialförsäkringsutskottet lägger M, V och KD fram gemensamma förslag om att ändra reglerna för arbetskraftsinvandring. Det handlar bland annat om att stoppa kompetensutvisningarna och att skärpa straffen för arbetsgivare som utnyttjar systemet.

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna lägger fram förslag i tre punkter som de vill att regeringen ska lägga till den den utredning som nyligen tillsattes. Det här meddelades på förmiddagen genom separata pressutskick från partierna.

Förslagen handlar om:

  • Att förhindra de så kallade kompetensutvisningarna, alltså utländska anställda inom högkvalificerade yrken som tvingas lämna Sverige, efter fel som kan handla om för lite lön eller för få semesterdagar. Partierna vill att utredningen ska överväga om utvisning av arbetstagaren kan ersättas av en utökad möjlighet att döma ut företagsbot gentemot arbetsgivaren.
  • För att motverka missbruk och utnyttjande av arbetstagaren bör arbetsgivare som inte har kollektivavtal bifoga anställningskontraktet i sin ansökan om att få ta hit anställda genom arbetskraftsinvandring.
  • Straffen ska skärpas för arbetsgivare som utnyttjar systemet. Bland annat vill partierna att utredningen ska titta på om man kan kriminalisera att arbetsgivaren utnyttjar arbetstagaren genom att inte leva upp till vissa utlovade villkor som gäller anställningen, och man bör överväga att införa ett nytt brott: »arbetskraftsmissbruk«.  I sådana fall bör arbetstagaren betraktas som brottsoffer och ha rätt till skadestånd, menar partierna.

Utöver de tre punkterna som M, V och KD vill lägga till utredningen om arbetskraftsinvandring, är de överens om att i socialförsäkringsutskottet driva frågan om att ge Migrationsverket tillgång till andra myndigheters databaser.