Bild: Flickr
Bild: Flickr

ANALYS. Sverige behöver en bred översyn av skattesystemet, menar LO. Men många av de förändringar som facken vill se kan bli svåra att genomföra politiskt.

LO vill se en bred översyn av det svenska skattesystemet, meddelade man i dag på DN Debatt. Den fackliga centralorganisationen uppmanar våra politiska partier att börja jobba mot en blocköverskridande överenskommelse på skatteområdet någon gång efter valet 2014.

LO menar att många av de goda dragen i den stora skattereformen från början av 1990-talet nu har gått förlorade. Tanken då – som också genomfördes – var att skattesystemet skulle kännetecknas av ökad likformighet, förutsägbarhet och neutralitet.

Tjugo år senare har vi sänkta arbetsgivaravgifter för unga, rot- och rut-avdrag, sänkta egenavgifter, särskilt låg moms på böcker – listan kan fortsätta. Skattesystemet är med andra ord inte så enhetligt längre.

Dessutom har den borgerliga regeringen tagit bort fastighetsskatten och sänkt skatten på arbete i syfte att få ned arbetslösheten (”det ska löna sig att arbeta”).

LO-ekonomerna, som skrivit en rapport om behovet av en skatteöversyn, menar dock att jobbskatteavdraget varit ett mycket dyrt sätt att försöka få ned arbetslösheten (kostnad = 70 miljarder, oklara effekter på sysselsättningen).

Samma kritik – dyrt och ineffektivt – riktar man mot de många undantag i skattesystemet som genomförts av den borgerliga regeringen. Och precis som de flesta ekonomer är LO-ekonomerna förtjusta i någon typ av fastighetsskatt (”stabil skattebas” – det är svårt att flytta fastigheter utomlands…).

Någon på seminariet på LO-borgen i morse menade att det som forskarvärlden säger om skattefrågor ”närmast liknar ett recept på hur man förlorar val”. Att vinna regeringsmakten 2014 på åtminstone delvis slopade jobbskatteavdrag, att ta bort rut och rot och återinföra fastighetsskatten kan bli tufft, även om det självklart inte är omöjligt.

Det är förstås därför en blocköverskridanden skatteuppgörelse – a la 1990-talet – är så attraktiv. Skattefrågorna skulle därmed inte bli någon stor valfråga (vilket å andra sidan har en del demokratiska problem). Men hur sannolikt är det just nu, på en skala?

Inte alls.

LO:s vällovliga utspel till trots: det kommer inte att tas några blocköverskridande initiativ på skatteområdet under den här mandatperioden. Det finns just nu inget parti som skulle vinna på att ta ansvar för helheten.