Riksbanken beslutade i dag att sänka reporäntan. LO menar att sänkningen inte är tillräcklig.

Riksbankens direktion beslutade i dag att sänka reporäntan, som har direkt påverkanseffekt på marknadsräntorna, från 1,75 procent till 1,50 procent. Med en lägre reporänta räknar bedömare med att takten i den svenska ekonomin ökar.

Det kan ge positiva effekter på arbetsmarknaden.
– Efterfrågan på varor och tjänster blir något högre än den skulle ha varit utan den sänkta räntan och sänkta räntebanan. Det betyder förmodligen lite högre sysselsättning och lite lägre arbetslöshet. Dessutom kommer man lite närmare inflationsmålet, det är ju den effekt som ränteförändringarna ska ha, säger Lars Ernsäter, LO-ekonom.

Lars Ernsäter menar dock att reporäntan fortfarande är för hög, liksom räntebanan – det vill säga Riksbankens egen prognos för reporäntan.
– Lars Svensson och Carolina Ekholm, som sitter i Riksbankens direktion, reserverade sig mot beslutet, som vanligt. Skälet till det är att med en lägre räntebana får man enligt dem en inflation som ligger närmare målet och en lägre arbetslöshet, det vill säga ett högre resursutnyttjande, säger Lars Ernsäter.

På ett par års sikt spår Riksbanken en något högre reporänta. Samtidigt är Riksbanken noga med att påpeka att det rör sig om prognoser.