Foto: W i l l a r d / Flickr

Var tredje LO-kvinna har inte möjlighet att ta fem minuters paus utan att först be om lov eller kalla på ersättare. Bland manliga arbetare är andelen tolv procent och bland manliga tjänstemän fem procent. Det visar en rapport från LO.

LO:s senaste rapport visar att så mycket som var tredje kvinna, 34 procent, inte har möjlighet ta fem minuters paus från jobbet utan att be om lov eller kalla på ersättare. Rapporten visar även att kvinnor, utan undantag, har lägre tillgång än män till de tio friheter i arbetet som undersökts. Detta gäller såväl arbetare som tjänstemän.
– Att en så stor del av våra kvinnliga medlemmar är så låsta vid sitt arbete att de inte ens kan gå på toaletten utan att be om lov är inte acceptabelt. Det måste gå att organisera och bemanna arbetet betydligt bättre än så – även för kvinnor, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO-rapporten visar att arbetare har betydligt mindre möjlighet att påverka sitt arbete än tjänstemän. Endast 36 procent av arbetarna har friheten att själva välja arbetsuppgift i nästa timme, jämfört med 69 procent av tjänstemännen. Bara 38 procent av arbetarna jämfört med 76 procent av tjänstemännen har friheten att arbeta flexibel arbetstid.

Gällande förmåner i arbetet, som gratis kaffe och frukt till personalutbildning, omfattas arbetare i mycket lägre grad än tjänstemän. Likaså gäller förmånerna i högre grad män än kvinnor, både bland tjänstemän och arbetare.
– Det här speglar de maktförhållanden som råder på arbetsplatserna och min förhoppning är att maktförhållandena är en restprodukt från ett samhälle som är på väg att förändras. Men samtidigt när man ser siffrorna här så verkar det inte vara så, sa Karl-Petter Thorwaldsson på presskonferensen i torsdags.

Rapporten består av 4 500 genomförda intervjuer av löntagare i åldern 18 – 64 år.