Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson valdes under lördagen till ny LO-bas. Högsta prioritet är att lappa ihop ett splittrat LO inför nästa avtalsrörelse.

Det var en stolt men något nervös Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson som tog emot den samlade pressen minuterna efter han valts till ny ordförande för LO. Högsta prioritet för Kålle blir att lappa ihop förbunden inför kommande avtalsrörelse.
– Högsta prioritet, och något jag kommer börja jobba med redan nästa vecka, är att se till att LO kommer samman till nästa avtalsrörelse. Vi ska inte ha den sprickan vi haft, säger han.

Samordningen inom LO-förbunden havererade i årets avtalsrörelse när ett antal mansdominerade industrifack, bland annat Kålles eget IF Metall, drog sig ur. Anledningen var meningsskiljaktigheter om konstruktionen bakom de så kallade jämställdhetspotterna som framförallt företräddes av de kvinnodominerade förbunden Kommunal och Handels.

Inga fortsatta krav på jämställdhetspotter
På lördagsförmiddagen tog LO-kongressen, mot Kommunals vilja, inget beslut om fortsatta krav på jämställdhetspotter. Frågan kommer dock med all sannolikhet hamna högt upp på dagordningen när LO:s nya styrelse träffas – en styrelse som i och med fredagens beslut utökats från åtta till samtliga fjorton förbund. Enligt Kålle finns förutsättningarna att hitta en lösning där alla blir nöjda.
– När jag pratar med förbunden känner jag att det finns en positiv vilja till samtal. Kvinnor tjänar i dag bara 73 procent av vad män tjänar. Det är klart att det inte är något vi som förbund kan acceptera. Jag kommer göra allt jag kan för att vi ska gå före och minska skillnaderna mellan män och kvinnors löner, säger Kålle.

”Starkaste rösten för arbete åt alla”
I övrigt framhåller Kålle lönebildningen, där LO ska fortsätta verka för att få ut så mycket löneökningar som ekonomin klarar. Dessutom vill Kålle trappa upp LO:s arbete mot vad han kallar ”massarbetslösheten”.
– Varken den fackliga och politiska delen av arbetarrörelsen har inte haft tillräckligt bra svar på hur vi ska bemästra arbetslösheten. Det är en sak jag vill ta itu med. Vi ska ha de bästa förslagen och vara den starkaste rösten för arbete åt alla, säger Kålle.

Ekonomisk politik vid vägs ände
Kålle tyckte även att det fanns anledning att vara kritisk till de senaste tjugo årens ekonomiska politik.
– Den ekonomiska politiken har sett ganska likadan ut de senaste tjugo åren. Men den är nu vid vägs ände. Den ger större löneskillnader, större orättvisor och större vanmakt för de som står utanför. Och den förmår ju inte heller att ge jobb, vilket var anledningen till att vi ändrade. När det är så kan vi inte längre sitta på läktaren, säger han.