Budget 2019 Flera områden inom klimat och miljö får nu sin finansiering kraftigt neddragna med M–KD-budgeten. Det statliga investeringsstödet för solceller nästan halveras och det gör även Naturvårdsverkets hela budget som tappar 2,7 miljarder kronor årligen. 

Intresset för solceller har ökat stadigt de senaste åren, mycket på grund av det statliga investeringsstödet. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Solenergi står idag för bara ett par promille av den totala elproduktionen i landet, men det ökar snabbt.

Med M-KD-budgeten minskar stödet med nästan hälften.

Moderaterna har länge varit emot subventionerna och till Ekot säger Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson för Moderaterna, att stödet inte är rimligt.

– Vi tycker att alla energislag ska klara sig på egna meriter.

– Både enskilda och företag har investerat mer än någonsin i detta, vilket är jätteroligt! Vi tycker dock inte att det här stödet är rimligt att ha, och det är inte bara Moderaterna som har invändningar. Det har även till exempel Energimyndigheten och Konjunkturinstitutet, säger Lars Hjälmered till Ekot.

I år fördelas drygt en miljard kronor i investeringsstöd. Från och med nästa år är det totala stödet 535 miljoner.

Nyligen klubbades 2019 års miljöbudget igenom och Naturvårdsverkets budget och de projektanslag myndigheten hanterar minskar med 40 procent. Till SVT Nyheter uppger generaldirektören Björn Risinger att den innebär en nedskärning med 2,7 miljarder kronor, från 6,5 till 3,7 miljarder jämfört med 2018.

Neddragningen får konsekvenser för »klimatklivet«. Ansökningar till projektet som är tänkt att stötta företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer att minska sina utsläpp stängs helt.

Även elfordonspremien skrotas och antalet markägare som får ersättning om de bildar nya naturreservat som skyddas från avverkning och annan exploatering kommer att halveras.

Som rapporterats tidigare slopas flygskatten, dieselsubventioner till jordbruket utökas och ökningen av bensinskatten minskar.

Maria M Stenegard (M) säger i Sveriges Radio P1 Morgon att M–KD-budgeten satsar mer på internationella klimatinvesteringar och att klimatbiståndet kraftigt ökar.

Isabella Lövin, klimatminister i övergångsregeringen (MP), svarar att det inte stämmer och påpekar att pengarna till klimatbiståndet inte är pengar som skjuts till utan som tas från andra delar av biståndsbudgeten.