Bild: Pixabay

Vindkraft Det skulle behövas mer vindkraft i Sverige för att uppfylla industrins elbehov, menar forskare. Men regeringens ensidiga fokus på kärnkraft riskerar att bromsa utbyggnaden av vindkraften. Dagens Arena fortsätter att titta på förutsättningarna för att uppfylla framtidens elbehov.

I Tidöavtalet lyfts stora satsningar på att få till ny kärnkraft i Sverige. Regelverk ska ses över, tillståndsprocesser göras enklare och 400 miljarder kronor i kreditgarantier utlovas. Det ska räcka till tio nya reaktorer. Den stora politiska risk som hängt över kärnkraften de senaste decennierna ska sopas bort. 

Men det dröjer åtminstone tio år innan ett nytt kraftverk kan vara på plats. I länder som Frankrike, Finland och Storbritannien har nya reaktorer dessutom försenats kraftigt. Och i takt med att industrin ställer om från fossilt till el och vätgas växer elbehovet snabbare än ny kärnkraft kan driftsättas i Sverige. 

Forskare, och även företag som LKAB, menar därför att det behöver satsas på energislag som vindkraft, som tar betydligt kortare tid att bygga. Mathias Lindahl, klimatforskare vid Linköpings universitet, säger att han slås av ett slags dubbelmoral i Tidöavtalet. Samtidigt som Tidöpartierna säger att alla kraftslag ska konkurrera på lika villkor väljer de att satsa på just kärnkraft med stora subventioner.

– Det är en ensidig satsning som sticker i ögonen. Kärnkraft kanske kan bidra på längre sikt, med de problem det kraftslaget har. Vindkraft har mycket kortare tidsperspektiv och tillsammans med solkraft kan den skapa stabilitet, säger Mathias Fridahl.

Han menar att det finns mycket i tillståndsprocessen som skulle behöva förändras även för vindkraften. Framför allt det kommunala vetot.

– Regeringen har väldigt tydligt sagt att den inte ska genomföra reformer i det kommunala vetot. Det gör att det blir väldigt mycket svårare att satsa på landbaserad vindkraft. Det behöver inte vara så att man tar bort hela vetorätten, men den kan läggas senare i processen så att det inte investeras jättemycket resurser i ett projekt som faller i sluttampen, på grund av vetot. 

Ola Carlson, biträdande professor i förnybar elkraftproduktion vid Chalmers, menar att förutsättningarna för att bygga ut vindkraften i Sverige är goda på ett ytmässigt plan. Särskilt för den havsbaserade vindkraften. Men precis som Mathias Fridahl lyfter han att regeringen måste se till att tillståndsfrågan inte blir en utdragen process. 

– Det måste finnas tjänstemän på plats i länsstyrelserna, miljödomstolarna och i regeringskansliet som kan ta hand om detta. Processen kan bli fördröjd i flera år och under tiden blir det allt dyrare elkostnader för hela Sverige, säger Ola Carlson. 

Att regeringen ensidigt fokuserar på kärnkraft tycker Ola Carlson visar brist på kunskap. 

– Kärnkraften löser ingenting de närmaste tio åren. Vi klarar oss bra utan kärnkraft, så varför ska Sverige dra på sig den och nackdelarna med avfall och uranbrytning, säger han.

Ola Carlson framhåller att vindkraften är ekonomiskt god i sig och att stålindustrin, som vill ställa om till fossilfritt stål, vet vad vindkraften kostar och hur lång tid den tar att bygga. När kommuner som exempelvis Öckerö säger nej till havsbaserad vindkraft påverkar det hela Göteborgsregionen negativt, påpekar han.

– Batterifabriker i regionen säger att de måste ha förnybar el för att hålla igång verksamheten på ett bra sätt. Det är alltså arbetstillfällen som försvinner när kommunen säger nej till vindkraft. Jag tror inte att de förstår den direkta kopplingen mellan el och arbetskraft lokalt. Passar vi oss inte kommer viss industri att flytta utomlands och ta billig el från exempelvis solkraft i stället, säger Ola Carlson.

Han poängterar dock att det kan vara politiskt svårt att ta bort vetorätten. Men kommunpolitikerna måste bli bättre på att informera befolkningen om vilken nytta vindkraft kan ha för dem. Det skulle också vara möjligt att skapa incitament, som att låta fastighetsskatten gå till kommunen i stället för till staten som i dag. 

– Kommunerna måste ta sitt energiansvar. De behöver förstå vad deras beslut om att hindra industrin från att ta del av havsbaserad vindkraft innebär. Det handlar om att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland för industrin, säger Ola Carlson.