Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund.

Skolsäkerhet Allt fler skolor i Sverige höjer säkerheten med hjälp av kameraövervakning, passerkort och väktare.
– Vi vill ha en trygg och säker skola för elever och personal, säger Matz Nilsson förbundsordförande på Sveriges Skolledarförbund.

En enkät som Dagens Samhälle har gjort visar att över 70 procent av Sveriges kommuner har höjt säkerheten vid grundskolor och gymnasium. Bland annat har flera skolor anlitat en väktare som ska skapa lugn och ro för personal och elever.

I Kristianstad har de tagit in väktare som ska skydda personal som kommer tidigt eller går sent.

Håkan Nilsson som är planeringschef på barn och utbildningsförvaltningen i Kristianstad säger i en intervju med Dagens Samhälle att det händer att elevers föräldrar eller släktingar har uppträtt hotfullt mot lärare, eller att väktare har fått avhysa personer som upprätthåller sig på skolgården.

– Vi investerar ju mycket i skolgårdar och lekredskap, som gärna kunde få användas även utanför skoltid. Men vi tvingas stänga igen eftersom folk tränar sina kamphundar mot gungorna eller har fest och grillar. Vi kan hitta både krossat glas och kanyler, säger Håkan Nilsson.

Vi behöver öva på utrymning, men också inrymning

Matz Nilsson som är förbundsordförande på Sveriges Skolledarförbund säger till Dagens Arena att det är viktigt att säkra och trygga miljön för både personal och elever i skolorna.

– Vi behöver se över den fysiska miljön. Ta in en bemannad reception som kan hälsa besökare välkomna, men som också håller koll på vilka som kommer in i skolan och om de har behörighet.

Han förklarar vidare att de även behöver öva på utrymning men också inrymning.

– Hur larmar vi, vart gömmer vi oss? Det är sällan att den situationen sker, men det gäller att vara förberedd om det skulle hända, säger Matz Nilsson.

Det har nu gått två och ett halvt år sedan skolattacken på Kronans skola i Trollhättan, och den kan vara en av anledningarna till att skolor runt om i Sverige höjer säkerheten.

Enligt Matz Nilsson har de haft det i tanken innan attacken i Trollhättan, men att det har blivit viktigare att få upp beredskapen efter.

Jan Ove Johansson, tillförordnad chef för utbildningsförvaltningen i Trollhättan, säger till Dagens Samhälle att det finns en annan medvetenhet nu om att skolor inte är en allmän plats.

Han tror att de flesta skolor som byggs nu, kommer att ha fåtal ingångar som är låsta så att ingen obehörig ska komma in.